Ceny pszenicy w skupie wzrosły w porównaniu z poprzednim miesiącem do 76,77 zł/dt, tj. o 1,7 proc., a w stosunku do września 2010 r. o 11,5 proc., natomiast na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 90,35 zł, tj. o 7,9 proc. mniej niż przed miesiącem, ale o 18 proc. więcej niż przed rokiem.

Za żyto w skupie płacono 75,07 zł/dt, tj. o 9,8 proc. więcej w porównaniu z sierpniem i o 38,8 proc. więcej niż w tym samym okresie ub. roku. W obrocie targowiskowym ceny żyta wyniosły 78,74 zł/dt i wzrosły w stosunku do poprzedniego miesiąca o 1,2 proc., a w ujęciu rocznym o 36,5 proc.

Ceny jęczmienia w skupie spadły w odniesieniu do sierpnia br. do poziomu 73,50 zł/dt. tj. o 2,7 proc., ale były o 27,7 proc. wyższe niż przed roku. Na targowiskach za 1 dt jęczmienia płacono 82,03 zł tj. o 7,2 proc. mniej niż przed miesiącem, ale o 23,6 proc. więcej niż w tym samym okresie 2010 r.

We wrześniu 2011 r. ceny pszenżyta w skupie wyniosły 69,73 zł/dt. W stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 6,4 proc., a do analogicznego okresu ub. roku - o 34,5 proc. Ceny targowiskowe kształtowały się na poziomie 81,96 zł/dt i były o 5,3 proc. niższe niż w sierpniu, ale o 29,5 proc. wyższe od notowanych we wrześniu ub. roku.
Ceny owsa w skupie w porównaniu z poprzednim miesiącem spadły o 1,3 proc. (średnio do 59,54 zł/dt), a w odniesieniu do września 2010 r. wzrosły o 40,9 proc. W sprzedaży targowiskowej średnia cena 1 dt tego zboża wyniosła 72,94 zł, tj. o 5,5% mniej niż w poprzednim miesiącu, natomiast o 29 proc. więcej niż we wrześniu ubiegłego roku.

We wrześniu br. za ziemniaki w skupie płacono 25,21 zł/dt, tj. o 35,9 proc. mniej niż przed miesiącem i o 14,8 proc. mniej niż przed rokiem. W obrocie targowiskowym ceny ziemniaków jadalnych wynosiły 67,95 zł/dt i były o 40,1 proc. niższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.