Z obliczeń GUS wynika, że w lutym w skupie cena pszenicy wzrosła o ponad 5 proc., a na targowiskach o blisko 7 proc., żyta odpowiednio o ok. 8 proc. i ok. 10 proc., pszenżyta o ok. 5 proc. i ok. 9 proc. zaś owsa o 23 proc. i ok. 8 proc. Inna sytuacja miała miejsce w stosunku do jęczmienia. O ile jego cena na targowiskach wzrosła o ok. 9 proc., to w skupie spadła o blisko 3 proc.

W połowie marca ceny zbóż są o kilkadziesiąt procent wyższe niż przed rokiem. W odniesieniu do lutego 2010 r. ceny skupu pszenicy były wyższe o ok. 96 proc., a na targowiskach o ok. 73 proc., żyta odpowiednio o ok. 139 proc. i o ok. 89 proc., jęczmienia o prawie 81 proc. i o ponad 78 proc., pszenżyta o prawie 106 proc. i 88 proc., a owsa o 181 proc. i o ok. 82 proc.