Według GUS produkcja zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi może wynieść 27,0 mln t, tj. o około 6 proc. mniej od uzyskanej w 2020 r.; zbiory rzepaku i rzepiku ocenia na ok. 3,2 mln t, tj. o około 2 proc. więcej od zbiorów ubiegłorocznych; zbiory ziemniaków (łącznie z produkcją w ogrodach przydomowych) szacuje się na ok. 7,1 mln t, tj. o około 10 proc. mniej od zbiorów uzyskanych w roku ubiegłym; zbiory buraków cukrowych ocenia się na ok. 15,0 mln t, tj. na poziomie produkcji uzyskanej w ubiegłym roku.

Na podstawie prowadzonych szacunków GUS ocenia, że powierzchnia uprawy zbóż ogółem w 2021 r. wyniosła około 7,5 mln ha, w tym powierzchnia zasiewu pszenicy ok. 2,4 mln hektarów. Plony zbóż ogółem prawdopodobnie wyniosą ok. 46,2 dt/ha, tj. o 1,7 dt/ha (o 4 proc.) mniej w porównaniu z ubiegłorocznymi, a plony zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi - 42,6 dt/ha, tj. w stosunku do ubiegłorocznych mniej o 2,2 dt/ha (o 5 proc.).

Zbiory zbóż ogółem oceniane są na ok. 34,5 mln t, tj. o 1,1 mln t (o 3 proc.) mniej w stosunku do zbiorów ubiegłorocznych, a zbiory zbóż podstawowych (tj. bez kukurydzy) z mieszankami zbożowymi szacuje się na 27,0 mln t, tj. o 1,6 mln t (o 6 proc.) mniej niż w roku 2020.

W ocenie GUS nieco lepsze w tym roku będą zbiory rzepaku i rzepiku. Powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku w bieżącym roku zwiększyła się w porównaniu z ubiegłoroczną o około 1 proc. i wyniosła około 1,0 mln ha. Zbiory rzepaku i rzepiku oszacowano na ok. 3,2 mln t, tj. o około 2 proc. więcej od ubiegłorocznych.

Będzie mniej ziemniaków. Ich zbiory wyniosą w tym roku ok. 7,1 mln t tj. mniej od zbiorów ubiegłorocznych o 10 proc. Plony będą niższe od ubiegłorocznych o ok. 14 proc. i wyniosą 300 dt/ha. Powierzchnię uprawy ziemniaków GUS szacuje na ponad 0,2 mln ha. Jakość ziemniaków będzie zróżnicowana.

"W zależności od uprawianej odmiany, rodzaju gleby, stosowanej agrotechniki oraz warunków pogodowych panujących w danym rejonie kraju należy liczyć się z dużym udziałem bulw porażonych parchem, ospowatością, zdeformowanych, spękanych, drobnych i nadgniłych" - czytamy w komunikacie GUS.

Według GUS zbiory buraków cukrowych ocenia się na ok. 15,0 mln t tj. na poziomie roku ubiegłego. Natomiast powierzchnia uprawy buraków cukrowych jest większa od ubiegłorocznej ok. 2 proc. i wynosi ok. 0,25 mln ha.

Intensywne opady deszczu spowodowały nadmierne uwilgotnienie gleby w końcowej fazie wegetacji, co powoduje przyrost masy korzeni buraków cukrowych, ale też spadek polaryzacji i utrudniony zbiór. Ogólnie jednak stan plantacji buraków cukrowych jest dobry . Wysokość plonów buraków cukrowych oszacowano niżej od ubiegłorocznych o ok. 1 proc. - na poziomie 600 dt/ha.

Produkcję warzyw gruntowych GUS ocenił na blisko 3,9 mln t, tj. o ok. 2 proc. mniej w porównaniu z rokiem poprzednim. "Kluczowy wpływ na ostateczną wysokość zbiorów warzyw, szczególnie odmian późnych, będą miały warunki dalszej wegetacji, w drugiej połowie września i w październiku. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację pogodową, przewiduje się nieznaczne pogłębienie spadku produkcji większości podstawowych gatunków warzyw gruntowych w stosunku do poprzedniego sezonu" - poinformował GUS.

Przewiduje się, że zbiory owoców z drzew wyniosą ponad 4,4 mln t, tj. o ok. 13 proc. więcej od produkcji ubiegłorocznej. Wyższe będą zbiory jabłek, gruszek i śliwek.

Zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych szacuje się na niespełna 0,6 mln t, tj. o ok. 1 proc. mniej od zbiorów 2020 r. Największy spadek względem ubiegłego roku nastąpił w zbiorach malin. Zbiory owoców tego gatunku są obecnie ocenione na niespełna 104 tys. t., tj. o ok. 15 proc. mniej niż przed rokiem.