W ubiegłym roku utrzymał się wzrost w polskim handlu zagranicznym. Zarówno eksport jak i import dynamicznie zwiększyły się w porównaniu do roku poprzedniego. Również saldo wymiany handlowej wzrosło w stosunku do 2010 r.

- W 2011 r. uwidocznił się ogólny wzrost produkcji globalnej roślinnej i zwierzęcej (w cenach bieżących). Wynikało to z dużego wzrost całej produkcji rolniczej (w cenach bieżących) w stosunku do 2010 r. Obserwowaliśmy powszechny wzrost cen w skupie i na targowiskach ważniejszych produktów zwierzęcych, jedynie ceny jaj kurzych na targowiskach odznaczały się spadkową tendencją. Ceny ważniejszych produktów roślinnych w skupie i na targowiskach również w większości wzrosły - czytamy w raporcie GUS.

Jak wynika z danych szczególnie znaczący był wzrost cen ziarna zbóż na obu rynkach. Skup ważniejszych produktów zwierzęcych i roślinnych utrzymywał się na zbliżonym poziomie jak rok wcześniej. Jedynie w skupie jaj kurzych oraz rzepaku i rzepiku zanotowano znaczący spadek w stosunku do 2010 r.

- W 2011 r. obserwowaliśmy zmniejszenie spożycia większości artykułów konsumpcyjnych (pochodzenia roślinnego jak i zwierzęcego) na 1 mieszkańca. Tendencja wzrostowa dotyczyła jedynie nielicznej grupy tych produktów. W rolnictwie notowany był wzrost wolumenu globalnej produkcji rolniczej (w cenach stałych). W stosunku do 2010 r. wolumen (ilość produkcji globalnej) zwiększył się o 1,1 proc. w wyniku wzrostu poziomu produkcji roślinnej o 3,8 proc. i pomimo spadku poziomu produkcji zwierzęcej o 2,1 proc. - podaje GUS.