Flame Duo 354 SG można stosować wiosną. Przeznaczony jest do zwalczania najważniejszych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym i jęczmieniu jarym. Zwalcza takie gatunki chwastów jak: chaber bławatek, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, przetacznik perski, rumianek, tasznik pospolity. Preparat można stosować w typowym wiosenny odchwaszczaniu, jak również jako zabieg poprawkowy po herbicydzie jesiennym. Herbicyd jest w formie granul rozpuszczalnych w wodzie (SG).

Zawiera florasulam i tribenuron metylowy, zaliczane do inhibitorów syntazy acetylomleczanowej (ALS), zgodnie z klasyfikacją HRAC substancje te zaliczane są do grupy B.

Środek pobierany jest poprzez liście, w mniejszym stopniu poprzez korzenie chwastów. W roślinie przemieszczany jest do stref wzrostowych. Najskuteczniej niszczy chwasty roczne intensywnie rosnące, od fazy wschodów do fazy 6 liści.

Warto zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o okno aplikacji, to w przypadku Flame Duo 354 SG jest ono jednym z najszerszych pośród wszystkich herbicydów dostępnych na polskim rynku. Środek można stosować od fazy, gdy widoczne jest trzecie rozkrzewienie (BBCH 23), aż do fazy w pełni rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 39).

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania wynosi 40-60 g/ha. Najwyższą skuteczność osiąga w dawce referencyjnej 60 g/ha. Według producenta nie zachodzi konieczność zwiększania dawki ani stosowania dodatkowych adiuwantów, co pozytywnie wpływa na opłacalność zabiegu.

Herbicyd Flame Duo 354 SG będzie dostępny na rynku w opakowaniach 120, 300 i 600 g, odpowiednio na 2, 5 i 10 hektarów uprawy zbóż.