Zwalczanie chwastów w uprawie zbóż jarych jest zdecydowanie łatwiejsze niż odchwaszczanie zbóż ozimych. Odpadają istotne decyzje o wyborze terminu między jesienią a wiosną, zabiegi wykonuje się w czasie, gdy gleba jest obeschnięta po wiosennych roztopach i nie ma problemu z terminowym wjazdem w pole, a pogoda jest na tyle ustabilizowana, że poza wyjątkowymi sytuacjami temperatura otoczenia nie stanowi przeszkody do wykonania oprysków. Rolnicy na ogół znają właściwości herbicydów, ponieważ cały ich zakres zalecany do stosowania w zbożach jarych pokrywa się z zaleceniami obejmującymi odchwaszczanie zbóż ozimych.

Terminy optymalne
Terminy wykonywania zabiegów wszystkimi herbicydami są bardzo zbliżone. Rozpoczyna się je od fazy 2 liści do początku krzewienia, czyli fazy 3–4 liści. Zdecydowane różnice wynikają z końcowych zalecanych terminów. Tylko niektóre herbicydy mają terminy zabiegu określone w nieco skomplikowany sposób. Należy do nich Chwastox Trio 540 SL (dikamba + MCPA + mekoprop), jeden z wielu zaliczany do tzw. regulatorów wzrostu. Zgodnie z treścią etykiety w uprawie owsa jest zalecany w fazie 2–3 liści, w uprawie pszenicy od 3 liści do końca krzewienia, z kolei w uprawie jęczmienia i pszenżyta, jak szczegółowo poinformowano, w fazie od 4–5 liści do początku krzewienia, co jest właściwie synonimem. Pomijając sformułowanie terminów, warto zwrócić uwagę, że zalecenia te jako pierwsze obejmują wczesne terminy (wczesne fazy zbóż) stosowania tych substancji aktywnych, co często można zauważyć w zaleceniach innych krajów europejskich. To bardziej elastyczne i praktyczne zalecenia. Innym przykładem stosowania takiego samego herbicydu w dwóch terminach jest Starane Super 101 SL (fluroksypyr + florasulam). W tym przypadku zachodzi inna zależność, preparat jest zalecany we wszystkich zbożach jarych, a różnica polega na stosowaniu zróżnicowanych dawek w różnych terminach. Preparat w dawce niższej jest zalecany w całym okresie krzewienia, natomiast w przypadku licznego pojawienia się przytulii czepnej można go stosować od końca krzewienia do fazy liścia flagowego. Jest to przykład skrajny w stosunku do poprzedniego preparatu. W tym zaleceniu zwiększona dawka w późniejszym terminie świadczy o dużej selektywności preparatu w stosunku do zbóż w zaawansowanych fazach rozwojowych. Inny przykład to Lintur 70 WG (florasulam + dikamba), który sam jest zalecany od fazy 3 liści, a już łącznie z adiuwantem Trend 90 EC – od 4 liści zbóż.

Wszystkie herbicydy stosowane w zbożach jarych są preparatami o działaniu nalistnym. Wyjątek stanowi Avadex, który działa gazowo w glebie, a jest stosowany jedynie do zwalczania owsa głuchego w uprawie pszenicy i jęczmienia. Preparaty nalistne należy koniecznie stosować na rośliny suche. Trzeba nawet unikać wilgoci w postaci drobnych kropli pochodzących z opadającej mgły czy też zwilżenia z rannej rosy. W takich przypadkach ciecz użytkowa spływa z chwastów i w glebie staje się zdecydowanie mniej lub w ogóle nieaktywna.

Koszty zwalczania
Ogólnie oceniając koszty odchwaszczania zbóż jarych, należy uznać je za jedne z tańszych. Skład botaniczny zachwaszczenia chwastami dwuliściennymi zbóż jarych jest bardzo zbliżony do gatunków występujących w zbożach ozimych. Podstawowa różnica polega na tym, że w zbożach jarych nie ma form zimujących chwastów. Te charakteryzuje duża odporność. Zahartowane po zimie, w momencie ruszenia wegetacji wiosennej zaczynają się szybko i intensywnie rozwijać. Te same gatunki wschodzące wiosną, podobnie jak zboża, muszą konkurować o wszystkie czynniki zapewniające wzrost. W terminie wykonywania zabiegów, gdy zboża już nie wykazują fitotoksycznej reakcji na herbicydy, chwasty są młode i wrażliwe. Ich zniszczenie nie wymaga stosowania tak wysokich dawek herbicydów jak w  zbożach ozimych. Dlatego koszty odchwaszczania zbóż jarych są średnio niższe o ok. 25 procent. Podstawowe zachwaszczenie można ograniczyć, ponosząc koszty w granicach od 35 do 50 zł/ha.

W przypadku wystąpienia zachwaszczenia z dominacją chwastów kapustowatych, w tym samosiewów rzepaku, koszty mogą nawet nie przekroczyć 30 zł/ha. Jeżeli nie dokona się zabiegu w optymalnym terminie i chwasty osiągają fazy sześciu i więcej liści, należy stosować wyższe dawki spośród zalecanych. W zależności od występującego składu botanicznego koszt takiego zabiegu waha się w granicach 50–60 zł/ha. Do drogich zabiegów należy zwalczanie „przegapionych” faz przytulii czepnej. Istnieje możliwość jej zniszczenia, nawet jeżeli zaczyna się płożyć na powierzchni łanu, przy zastosowaniu Starane 250 EC lub jego generyku Tomigana 250 EC. Kosztuje to jednak ponad 100 zł/ha. Równie kosztowne jest zwalczanie ostrożnia polnego herbicydem Lontrel 300 SL. Najbardziej należy się wystrzegać stanowisk z owsem głuchym, koszt jego zniszczenia należy bowiem do najwyższych i oscyluje w granicach 150 zł/ha
(Grasp 250 EC, Puma Uniwersal 069 EW). W tym przypadku zwalczanie ogólnie znanego i uciążliwego perzu właściwego jest tańsze (Attribut 70 WG, Apyros 75 WG).


Bardziej „skomplikowane” typy zachwaszczenia, czyli z udziałem chwastów wyrośniętych lub wielogatunkowych zbiorowisk, często wymagają stosowania mieszanin. Jednym z częściej używanych komponentów jest stosunkowo tani Chwastox Extra 300 SL, który jest zalecany do łącznych zabiegów z takimi preparatami, jak: Lintur 70 WG, Lontrel 300 SL, Grodyl 75 WG i Puma Uniwersal 069 EW. Również częstym składnikiem mieszanin jest Granstar 75 WG, który można stosować z Attributem 70 WG, Banvelem 480 EC, Grodylem 75 WG i Starane Super 101 EC. Warto zwrócić uwagę na Banvel 480 EC (125 zł/l), który w zbożach jarych jest zalecany tylko do mieszanin. Jego udział w mieszaninach bardzo „wzmacnia” działanie komponentów. Stosowany jest w dawce nieprzekraczającej 0,2 l/ha, czyli podnosi koszty mieszaniny o 25 zł/ha. Oprócz Granstaru jest także zalecany z Grodylem 75 WG i Starane 250 EC.

Herbicydy zalecane do odchwaszczania zbóż jarych

Autor: M. Ptaszyński

Opis: Herbicydy zalecane do odchwaszczania zbóż jarych

Konieczne mieszanie

Do ceny herbicydów należy dodać około 30 zł/ha na koszty samego zabiegu. Ceny adiuwantów zalecanych do nielicznych kombinacji są niskie. Niektóre z nich są już ujęte w cenie herbicydu (np. Grasp 250 EC), inne często są dodawane w ramach promocji, ostatecznie nie przekraczają od kilku do kilkunastu zł/ha.

Ważne
Najtaniej jest gospodarować na stanowiskach w jak największym stopniu wolnych od chwastów. Niestety, zazwyczaj jest to teoria. W praktyce starajmy się wykonywać zabiegi w fazach największej wrażliwości chwastów – wymagają niższych, czyli tańszych dawek herbicydów.

Autor pracuje w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu

Źródło: Farmer 05/2007 r.