Huzar Activ 387 OD to koncentrat w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów jedno- i dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie, pszenżycie ozimym.

Środek jest herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest poprzez liście oraz korzenie chwastów i przemieszczany w roślinie, powodując wstrzymanie rozwoju i wzrostu chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty jednoroczne znajdujące się w fazie 2-4 liści. Efekt chwastobójczy uzyskuje się po upływie 1 do 3 tygodni od wykonania zabiegu. Szybkość działania zależna jest od fazy rozwojowej zwalczanych chwastów, panujących warunków atmosferycznych: temperatury, wilgotności powietrza oraz tempa wzrostu chwastów.

Nowy herbicyd zawiera dwie substancje aktywne. W litrze preparatu znajduje się 10 g jodosulfuronu i 377 g 2,4-D.

Zabieg z użyciem tego środka można wykonać od momentu rozpoczęcia przez rośliny wegetacji do końca fazy krzewienia. Zalecana dawka wynosi 1l/ha. Ilość cieczy roboczej: 200-300 l/ha.

Środek rozkłada się w glebie (degradacja mikrobiologiczna), nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności likwidacji opryskiwanej plantacji, po wykonaniu orki można uprawiać tylko kukurydzę, zboża jare, ziemniaki.