Jak wynika z raportu przygotowanego przez profesor do nowych zbiorów utrzymają się bowiem wysokie ceny zbóż, a kolejne załamanie produkcji trzody chlewnej wywołane bardzo wysokimi cenami zbóż i pasz skutkować będzie wysokimi cenami przede wszystkim żywca wieprzowego, ale również drobiu.

Obecnie na rynku zbóż ceny nieznacznie wahają się w zależności od sygnałów otrzymywanych z rynków światowych oraz podaży ziarna. Krajowi producenci zbóż wprawdzie nieco zwiększyli podaż pszenicy w ostatnich tygodniach, a ceny nieco spadły, ale niepewność co do przyszłych zbiorów powoduje, że wielu z nich wstrzymuje się z dostawami licząc na wzrost cen.

Aprecjacja (wzrost wartości waluty krajowej względem waluty zagranicznej) złotego hamuje eksport i ożywia import, co działa stabilizująco na krajowe ceny zbóż, które do końca sezonu pozostaną na wysokim poziomie - podaje ekspertka.