IGC oczekuje w sezonie 2020/2021, wzrostu globalnej podaży zbóż ogółem (pszenicy i zbóż paszowych) o 28 mln ton, która zostanie bardziej niż zniwelowana wyższą konsumpcją, prowadząc do czwartego z rzędu rocznego spadku zapasów. Częściowo napędzany rekordowym importem zbóż przez Chiny, światowy handel rośnie do rekordowego poziomu 420 mln ton (+ 6 proc. rok do roku).

Łącznie z rekordami dotyczącymi pszenicy i kukurydzy, prognozuje się, że światowa produkcja zbóż ogółem w sezonie 2021/2022 wzrośnie o 72 mln ton, osiągając maksimum 2,292 mld ton. Przewiduje się, że dzięki wyższemu zużyciu pszenicy i kukurydzy globalne spożycie wzrośnie o 59 mln ton, do 2,297 mld ton. Oczekiwany jest piąty roczne zmniejszenie zapasów zbóż do 595 mln ton, przede wszystkim po dalszym spadku w przypadku kukurydzy. Choć obserwuje się, że import zbóż do Chin utrzymuje się na wysokim poziomie, może on nie dorównać rekordowi z poprzedniego sezonu, przyczyniając się do pierwszego od trzech lat spadku światowego handlu zbożem do 415 mln ton.