Niższa jest z powodu dużej redukcja dotyczącej kukurydzy (głównie dla USA, Argentyny i Brazylii). Jest tylko częściowo kompensowana wzrostem produkcji pszenicy (w Australii, Kanadzie i Rosji) oraz jęczmienia (w Argentynie i Kanadzie).

Perspektywy spożycia zbóż ogółem obniżono o 5 mln ton, do 2,216 mln, przy czym obniżki dla pasz i przemysłowych zastosowań kukurydzy przeważają nad niewielkim wzrostem w przypadku innych zbóż paszowych i pszenicy. W związku z korektą w dół w przypadku kukurydzy, prognoza dotycząca zapasów całych zbóż na koniec 2020/2021 r. obniżyła się o 5 mln ton do 611 mln ton, co oznacza spadek o 6 mln ton rok do roku.

Prognoza handlu zbożami w sezonie 2020/2021 została zmniejszona do 408 mln ton, ponieważ zwiększone prognozy dotyczące dostaw pszenicy, jęczmienia, sorgo i owsa nie rekompensują w całości spadku dla kukurydzy.

Pierwsze prognozy dotyczące światowej podaży i popytu na pszenicę w sezonie 2021/2022 wskazują na rekordową produkcję i, pomimo wyższej konsumpcji, dalszą akumulację światowych zapasów. Oczekuje się jednak, że głównym punktem gromadzenia zapasów będą Chiny i Indie. Przewiduje się ponadprzeciętny poziom handlu, nawet, mimo, że nie tak wysoki, jak rok wcześniej. Rosja będzie potencjalnie eksportować mniej niż w sezonie 2020/2021, ale może pozostać największym eksporterem.