Prognoza jest mniejsza przede wszystkim ze względu na niższe niż dotychczas szacowano zbiory pszenicy i jęczmienia w Kanadzie, Rosji i USA, prognoza światowej produkcji zbóż ogółem (pszenicy i zbóż paszowych) w sezonie 2021/2022 została obniżona o 12 mln ton miesiąc do miesiąca, do 2,283 mld ton, co jednak oznacza wzrost o 3 proc. rok do roku.

Światowy handel zbożem

Projekcja konsumpcji jest obniżona o 7 mln ton miesiąc do miesiąca, co jest przede wszystkim związane z niższymi danymi dotyczącymi skarmiania pszenicy i jęczmienia w związku z mniejszymi perspektywami podaży. Pomimo słabszego niż wcześniej zakładano popytu, nadwyżki pszenicy i jęczmienia są ograniczane, co obniża prognozę całkowitych zapasów zbóż o 5 mln ton miesiąc do miesiąca. Światowy handel zbożem (lipiec/czerwiec) jest określany na poziomie 415 mln ton i jest o 4 mln ton niższy miesiąc do miesiąca, wliczając w to pszenicę, kukurydzę i jęczmień.

Przewiduje się, że globalna produkcja zbóż (pszenicy i zbóż paszowych) w sezonie 2021/2022 wzrośnie o 3 proc. rok do roku, z nowymi rekordami dla kukurydzy (+75 mln ton rok do roku) i pszenicy (+8 mln ton). Oczekuje się, że konsumpcja wzrośnie o 2 proc., wliczając w to wzrosty w zakresie żywności (+12 mln ton rok do roku), pasz (+30 mln) i zastosowań przemysłowych (+7 mln).

Zapasy zbóż maleją

Światowe zapasy zbóż kurczą się już piąty rok z rzędu, osiągając najniższy od siedmiu sezonów poziom 589 mln ton (-4 mln ton rok do roku), przy czym spadek rok do roku w przypadku pszenicy, jęczmienia, prosa i pszenżyta jest tylko częściowo skompensowany przez nieco większe zapasy kukurydzy i żyta.

IGC przewiduje, że na poziomie 415 mln ton (-12 mln ton rok do roku) światowy handel zbożem (lipiec/czerwiec) wykaże pierwszy spadek od trzech lat, w tym mniejsze dostawy pszenicy (-1 mln ton), kukurydzy (-10 mln ton) i jęczmienia (-2 mln ton) i wzrost dla sorgo (+1mln ton).