Przy zmniejszonych perspektywach światowej produkcji (2,175 mld ton) i konsumpcji (2,181 mld ton) zbóż ogółem (pszenicy i zbóż paszowych) prognoza dla światowych zapasów na koniec sezonu 2019/2020 r. nieznacznie wzrosła miesiąc do miesiąca. Na rekordowo wysokim poziomie 386 mln ton jest prognoza dla handlu, która została ona podniesiona o 6 mln ton miesiąc do miesiąca, obejmując wyższe wartości dla pszenicy, kukurydzy, jęczmienia i sorgo.

Wzrosty prognozy produkcji w przypadku kukurydzy, jęczmienia, owsa i pszenicy zwiększają prognozę w sezonie 2020/2021 o 7 mln ton miesiąc do miesiąca do rekordowego poziomu 2,237 mld ton, co oznacza wzrost o 62 mln ton rok do roku. Doprowadzi do tego wzrost produkcji kukurydzy (+ 55 mln ton) osiągający nowy szczyt, ale też rekordowa produkcja pszenicy (+ 6 mln ton). Wartość światowej konsumpcji zbóż jest taka sama miesiąc do miesiąca, ponieważ obniżenie popytu w sektorze przemysłowym jest równoważone przez korekty w górę dla wykorzystania w produkcji żywności i pasz.

Wyższe zapasy początkowe i większa produkcja zbóż dodają 8 mln ton do prognozy dla światowych zapasów końcowych w sezonie 2020/2021, przy wzroście o 20 mln ton rok do roku, do najwyższego poziomu wynoszącym 635 mln ton. Handel zbożami w sezonie 2020/2021 (lipiec / czerwiec), głównie w związku ze wzrostem dostaw pszenicy, jest o 3 mln ton wyższy miesiąc do miesiąc i ma wynieść 390 mln ton.