Korekta w dół nastąpiła przede wszystkim po obniżeniu prognozy produkcji dla pszenicy (głównie USA, UE i Rosja) i kukurydzy (głównie USA). Perspektywy spożycia pozostały zasadniczo niezmienione, ponieważ niewielkie korekty w górę w odniesieniu do zastosowań spożywczych i przemysłowych są równoważone zmniejszoną ilością przeznaczoną na cele paszowe.

Wzrost szacowanych zapasów początkowych tylko częściowo rekompensuje niższe dostawy w nowym sezonie, przy czym poziom zapasów na koniec sezonu 2020/2021 na świecie spadł o 10 mln ton (miesiąc do miesiąca), do poziomu 625 mln, co oznacza jedynie niewielki wzrost rok do roku. Większość cięć w ujęciu miesięcznym w prognozach dotyczących globalnych zapasów zbóż ogółem odzwierciedla niższy poziom zapasów kukurydzy w USA, biorąc pod uwagę mniejsze niż wcześniej przewidywano zbiory. Przewidywania dotyczące handlu światowego (lipiec/czerwiec) wzrosły o 1 mln ton miesiąc do miesiąca, w przypadku pszenicy i kukurydzy.

Przewiduje się, że światowa produkcja zbóż ogółem (pszenicy i paszowych) w sezonie 2020/2021, napędzana oczekiwaniami rekordowych światowych zbiorów kukurydzy, wzrośnie o 48 mln ton rok do roku, osiągając nowy szczyt na poziomie 2,225 mld ton. Z kolei, całkowite spożycie zbóż wzrośnie o 39 mln ton do 2,218 mln ton, przy czym większość przypadnie na zboża paszowe i przemysłowe zastosowania kukurydzy.