Światowa produkcja zbóż ogółem spada do poziomu z sezonu 2017/2018

W związku ze słabszym popytem na kukurydzę, prognozy światowej konsumpcji są niższe o 5 mln ton niż wcześniejsze, a zapasy końcowe o 7 mln wyższe, czyli na poziomie 586 mln ton.

Przy 2,250 mld ton światowa produkcja zbóż ogółem jest o 2 proc. niższa rok do roku, spadając po raz pierwszy od sezonu 2017/2018, głównie z powodu mniejszych zbiorów kukurydzy. Przewiduje się również, że konsumpcja spadnie, głównie z powodu mniejszego zużycia paszowego zbóż, ale przy stosunkowo większym spadku podaży, zapasy końcowe zmniejszą się o 2 proc., do najniższego poziomu od ośmiu sezonów. Wśród mniejszego eksportu zboża paszowego, całkowity handel ma być o 4 proc. niższy rok do roku.

 

Prognoza wzrostu globalnej produkcji zbóż w sezonie 2023/2024

Niniejsza informacja zawiera pierwszy pełny zestaw prognoz IGC na sezon 2023/2024. Prognozuje się, że światowa podaż (produkcja plus zapasy początkowe) wzrośnie rok do roku, ale przy zakładanym wzroście popytu przewiduje się, że zapasy przeniesione ponownie się zmniejszą. Po dwóch kolejnych spadkach obroty ogółem mogą nieznacznie wzrosnąć w nadchodzącym sezonie.

Prognozuje się, że globalna produkcja zbóż wzrośnie o 1 proc. w sezonie 2023/2024, do 2,283 mld ton, w związku z zakładanym ożywieniem produkcji kukurydzy. Chociaż zwiększyłoby to ogólną podaż, stosunkowo większy wzrost konsumpcji mógłby skutkować mniejszymi zapasami na koniec sezonu, ustalonymi na poziomie niższym o 1 proc.. Głównie z przyspieszeniem dostaw kukurydzy i sorgo do Azji przewiduje się, że całkowity handel wzrośnie o 1 proc.