Prognozowania produkcja pszenicy w sezonie 2021/2022 wynosi w czerwcu 2021 r.  789 tys. ton (o 1 mln ton mniej niż miesiąc temu), a kukurydzy 1,2011 mld ton.

Na sezon 2021/2022, zwiększone są prognozy produkcji dla kukurydzy (+7 mln ton czerwiec do maja 2021 r., głównie w Chinach) oraz owsa, prosa i pszenżyta podnoszą prognozę globalnej produkcji o 9 mln ton miesiąc do miesiąca.

Niemniej jednak, biorąc pod uwagę rekordowe przewidywania dotyczące zużycia na cele żywnościowe, paszowe i przemysłowe, przewiduje się tylko niewielki wzrost zapasów przeniesionych, co doprowadzi do spadku stosunku zapasów wszystkich zbóż do ich zużycia do  26 proc., czyli najniższego od ośmiu lat poziomu.

Przede wszystkim z powodu mniejszych dostaw kukurydzy (pierwszy spadek od 13 lat), światowy handel zbożem ogółem w sezonie 2021/2022 ma być umiarkowanie niższy rok do roku. Przy 597 mln ton zapasy mają być o 2 mln ton większe miesiąc do miesiąca. Większy przewidywany import pszenicy w Azji Bliskiego Wschodu pomoże zwiększyć prognozę całkowitego handlu zbożem o 3 mln ton miesiąc do miesiąca, do 418 mln ton.

Całkowita produkcja zbóż (pszenicy i zbóż paszowych) w sezonie 2020/2021 jest prognozowana na rekordową skalę 2,216 mld ton, w tym rekordy w historii pszenicy i jęczmienia. Jednak przy silnym wzroście konsumpcji przewiduje się kolejny spadek zapasów przeniesionych do najniższego poziomu od sześciu lat.

Przy nieznacznie wyższym całkowitym spożyciu miesiąc do miesiąca i zredukowanych zapasach początkowych, przeniesienie zapasów na koniec sezonu 2020/2021 zostało obniżone o 5 mln ton.

Światowy handel zbożem (lipiec/czerwiec) ma być najwyższy w historii. W związku z większym niż przewidywano importem kukurydzy, jęczmienia i sorgo przez Chiny, prognoza handlu światowego na koniec sezonu 2020/2021 (lipiec/czerwiec) została podwyższona o 5 mln ton, do 425 mln ton.