Przewiduje się jednak, że światowa produkcja zbóż ogółem (pszenicy i zbóż paszowych) w sezonie 2021/2022 wzrośnie o 76 mln ton rok do roku do rekordowego poziomu 2,287 mld ton, wliczając nowe szczyty dla kukurydzy i pszenicy.

Prognoza IGC obejmuje cięcia w szacunkach dla pszenicy i jęczmienia (głównie dla Iranu i Algierii), ale wzrost dla kukurydzy (na czele z USA).

Biorąc pod uwagę większe niż wcześniej szacowano zapasy podczas otwarcia, prognoza dla zapasów na koniec sezonu 2021/2022 pozostaje bez zmian miesiąc do miesiąca, czyli na poziomie 600 mln ton  i wykazuje tylko niewielki spadek rok do roku.  

Handel światowy zbożami nadal utrzymuje się na poziomie 421 mln ton.

Przewiduje się, że konsumpcja zbóż wzrośnie o 3 proc., co wynika z większego wykorzystania kukurydzy w paszach i w przemyśle (zarówno na rekordowym poziomie), jak i większego wykorzystania pszenicy produkcji żywności (również rekordu).

Podczas gdy oczekuje się, że globalny handel pszenicą będzie tylko nieznacznie niższy od rekordowego poziomu z poprzedniego roku. Zapasy pszenicy u głównych eksporterów mogą być najniższe od dziewięciu lat. Handel plasuje się o 1 proc. niżej rok do roku, w tym większy handel pszenicą i sorgo, ale mniejszy kukurydzą, jęczmieniem i owsem.