Środki, takie jak ograniczenia wywozowe mające na celu zabezpieczenie dostaw krajowych i powstrzymanie cen, przynoszą odwrotny skutek i uderzają w kraje o niepewnych dostawach, takie jak w szczególności Bliski Wschód i Afryka.

Wbrew początkowym sygnałom Serbia ma teraz całkowicie wstrzymać eksport produktów rolnych – w tym realizację istniejących kontraktów. W Bułgarii, nie powiodły się nakazane przez firmy prywatne zakupy na rezerwę państwową, a państwo ogłosiło działanie siły wyższej na rynku z mocą wsteczną, z początkiem wojny na Ukrainie.

Rosja znowu eksportuje

Mówi się, że Rosja ponownie zaczęła wysyłać przedwojenne kontrakty na pszenicę przez Morze Czarne, a na rynku światowym pojawiły się nowe przetargi na zakup pszenicy – na przykład z Turcji. Podobno w niektórych agencjach zatrzymanie eksportu zboża z Rosji, które w krótkim okresie spowodowało nowe wahania cen, okazało się nieprawdą. Rosja tymczasowo ogranicza eksport tylko do byłych republik radzieckich Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej.

Rosyjski eksport jest tam bezcłowy, podczas gdy Moskwa nakłada wysokie cła na eksport do wszystkich innych krajów. Ostatnio dostawy do krajów Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej najwyraźniej wzrosły skokowo w celu obejścia tych ceł i ponownego wywozu stamtąd towarów bez ceł. Według analityków, Rosja chciała położyć kres tym transakcjom omijania, wstrzymując eksport do tej niewielkiej grupy krajów.

IGC: produkcja zbóż ogółem będzie wyższa

IGC podniosła w marcu globalne szacunki dotyczące całkowitych zbiorów zbóż w sezonie 2021/2022, zwłaszcza kukurydzy i obniżyła poziom konsumpcji w wyniku zakłóceń w eksporcie z rejonie Morza Czarnego i mniejszego popytu ze względu na wysokie ceny.

Według IGC, w porównaniu w poprzednim miesiącem światowa prognoza: produkcji zbóż ogółem w sezonie 2021/2022 wzrosła o 3 mln ton do 2,284 mld ton, handlu światowego spadła o 9 mln ton do 415 mln ton, konsumpcji zmniejszyła się o 8 mln to do 2,278 mld ton, a zapasy końcowe wzrosły o 11 mln ton do 607 mln ton.

Prognoza światowej produkcji pszenicy w sezonie 2021/2022 wynosiła w marcu 781 mln ton, czyli tyle samo, co w lutym, prognoza światowego handlu w tym czasie spadła o 3 mln ton do 194 mln, podobnie jak prognoza konsumpcji do 778 mln ton, a oczekiwane zapasy końcowe wzrosły o 3 mln ton do 281 mln ton.

Według IGC, światowa produkcja kukurydzy w sezonie 2021/2022 ma być o 4 mln ton wyższa niż szacowano w lutym i wynieść 1,207 mld ton, prognoza handlu światowego w tym samym czasie spadła o 6 mln ton do 173 mln ton, konsumpcja o 2 mln ton do 1,199 mld ton, a zapasy końcowe wzrosły o 6 mln ton do 287 mln ton.

Indeks cen zbóż i nasion oleistych IGC (GOI) wzrósł od lutego o 12,9 proc. (+33,2 proc. rok do roku) i jest w pobliżu najwyższego poziomu w 22-letniej historii. Jednak według IGC, niepewna sytuacja w Rosji i na Ukrainie sprawia, że wszystkie prognozy - na bieżący sezon 2021/2022, a jeszcze bardziej na nadchodzący sezon 2022/2023 - są wysoce spekulacyjne. Również, dlatego, że kryzys powoduje wzrost kosztów produkcji w nadchodzącym sezonie i może w związku z tym wpłynąć na ilość i jakość zbiorów.