W sezonie 2020/2021 aktualna prognoza światowej produkcji jest wyższa o 6 mln ton miesiąc do miesiąca, uwzględniając korektę w górę pszenicy, kukurydzy, sorgo i żyta.

Oczekuje się, że światowe zbiory pszenicy podobnie jak kukurydzy również osiągną nowy szczyt, podczas gdy ponadprzeciętne wyniki prognozowane są dla jęczmienia, sorgo, owsa i żyta.

Większe dane dotyczące wykorzystania paszowego zbóż dla kukurydzy i sorgo są głównie przyczyną zwiększenia przewidywanego całkowitego zużycia o 4 mln ton miesiąc do miesiąca do 2,222 mld ton. Zużycie zbóż ogółem wzrośnie o 41 mln ton rok do roku, na co wpływ mają wzrosty dla zbóż paszowych (+ 18 mln ton rok do roku) i zastosowania przemysłowe (+ 12 mln ton).

Przewiduje się, wzrost zapasów zbóż ogółem o 8 mln ton do 630 mln ton na koniec sezonu 2020/2021 r., w tym pszenicy (+ 14 mln ton) i jęczmienia (+ 3 mln ton). Jednak nastąpi czwarty z rzędu spadek zapasów kukurydzy (-12 mln ton).

Korekty dotyczące pszenicy, kukurydzy i sorgo podnoszą prognozowany handel światowy (lipiec / czerwiec) o 4 mln ton miesiąc do miesiąca do 395 mln, co oznacza wzrost o 1 proc. rok do roku, ale przy mniejszych ilościach pszenicy i jęczmienia.