Prognozowane wzrosty światowej produkcji kukurydzy (+71 mln ton), pszenicy (+6 mln ton) i sorgo (+4 mln ton) z nawiązką rekompensują redukcje dla jęczmienia (-13 mln ton) i innych zbóż paszowych (-8 mln ton).

W sezonie 2021/2022 mimo mniejszego zużycia i pomimo gorszych perspektyw dla konsumpcji, całkowite zapasy zboża (zagregowane dla odpowiednich lokalnych sezonów) są o 5 mln ton niższe niż wcześniej i wynoszą 596 mln ton, co oznacza piątą z rzędu redukcję. IGC przewiduje, że skumulowane zapasy spadną do najniższego poziomu od siedmiu lat, w tym ma mieć miejsce skromny spadek rok do roku w przypadku największych eksporterów.

Przy 424 mln ton, prognoza handlu światowego (lipiec/czerwiec) jest o 1 mln ton wyższa miesiąc do miesiąca, po podwyższonych prognozach dotyczących kukurydzy i pszenicy.

W połączeniu z wzrostem konsumpcji, zwłaszcza na pasze, całkowite zużycie zbóż rok do roku wzrośnie o 2 proc. do 2,286 mld ton, co jest również nowym rekordem.