IGC oczekuje, że wzrost globalnej podaży zbóż ogółem (pszenicy i zbóż paszowych) w sezonie 2020/2021 o 36 mln ton. Nastąpi też wzrost konsumpcji o 44 mln, pozostawiając zapasy mniejsze o 8 mln ton rok do roku, na najniższym od pięciu lat poziomie 609 mln ton.

Spadek zapasów spowodowany jest przede wszystkim kolejnym zmniejszeniem ilości kukurydzy (do 1,140 mld ton) największym, od co najmniej od ośmiu lat, co kontrastuje z rekordowym przyrostem podaży pszenicy (do 774 mln ton) Handel zbożami osiąga nowy szczyt 416 mln ton (+ 21 mln rok do roku).

Przewiduje się, że światowa produkcja zbóż w sezonie 2021/2022 wzrośnie o 61 mln do rekordowego poziomu 2,287 mld ton, dzięki wzrostowi ilości pszenicy (+ 16 mln ton) i kukurydzy (+ 52 mln ton), tylko częściowo skompensowanym spadkami dla jęczmienia, owsa i żyta.

Przy wzroście podaży netto (+ 52 mln ton), któremu towarzyszy wzrost wykorzystania, oczekuje się, że światowe zapasy zbóż utrzymają się na poziomie 609 mln na koniec sezonu 2021/2022. Oczekuje się jednak, że zapasy kukurydzy ponownie spadną do najniższego od dziewięciu lat poziomu, podczas gdy w przypadku pszenicy przewiduje się dalszą akumulację.