Stało się to przy wzroście prognoz produkcji dla pszenicy (+10 mln ton rok do roku) i jęczmienia (+3 mln ton) głównie dla Rosji, Kanady i Australii, i obniżonej produkcji kukurydzy (– 51 mln ton) i sorgo (-2 mln ton.)

Przewiduje się, że światowa konsumpcja spadnie po raz pierwszy od sezonu 2015/2016 roku, prawie o 1 proc. rok do roku, z powodu zmniejszonego popytu na kukurydzę paszową, podczas gdy wzrost spożycia na cele żywnościowe i przemysłowe ma być również wolniejszy niż przeciętnie.

Skutkować to ma wzrostem zapasów końcowych o 10 mln ton do 587 mln ton, głównie w związku z korektą Rosja.

Prognoza handlu (lipiec/czerwiec) jest zbliżona do poprzedniego roku, ale spadła o 3 proc. rok do roku.