Uwzględniając większe niż wcześniej przewidywano zbiory kukurydzy i sorgo, ale z cięciami w pszenicy, jęczmienia i owsa, prognoza światowej produkcji zbóż ogółem (pszenicy i zbóż paszowych) w sezonie 2021/2022 jest na poziomie 2, 289 mld ton o 5 mln ton wyższa m/m (miesiąc do miesiąca), co również oznacza wzrost o 3 proc. rok do roku.

Biorąc pod uwagę większe niż wcześniej szacowano zapasy otwarcia i zwiększoną produkcję oraz niezmienioną konsumpcję (miesiąc do miesiąca) perspektywa światowych zapasów na koniec sezonu 2021/2022 jest lepsza o 10 mln ton (miesiąc do miesiąca) przede wszystkim dzięki kukurydzy.

Uwzględniając zwiększone dostawy pszenicy, prognoza globalnego handlu zbożem ogółem (lipiec/czerwiec) wzrosła o 2 mln ton (miesiąc do miesiąca) do 416 mln ton.

Oczekuje się, że światowe zużycie zbóż wzrośnie o 3 proc., do 2,288 mld ton, na skutek wzrostu zużycia kukurydzy, przy jej większych dostawach. Po czterech kolejnych rocznych spadkach światowe zapasy ustabilizują się, ponieważ spadki pszenicy, jęczmienia i owsa są równoważone przez nagromadzenie kukurydzy, sorgo i żyta.