Dzięki rekordowym plonom kukurydzy i jęczmienia, całkowita produkcja zbóż w sezonie 2021/2022 ma być wyższa o 3 proc. rok do roku i wynieść 2,291 mld ton. Podczas gdy konsumpcja również będzie rosła, z rok do roku wzrostem w przypadku żywności (+2 proc.), pasz (+3 proc.) i zastosowań przemysłowych (+2 proc.), ogólny wzrost o 2 proc. będzie nieznacznie niższy od wzrostu podaży, prowadząc do niewielkiego wzrostu zapasów do 607 mln ton (+1 proc.). Częściowo odzwierciedlając bieżące ograniczenia dostaw przez Ukrainę, przewiduje się, że handel światowy skurczy się o 2 proc., do 416 mln ton.

Uwzględniając znaczne redukcje w przypadku kukurydzy i pszenicy, prognoza globalnej całkowitej produkcji zbóż w sezonie 2022/2023 jest o 24 mln ton niższa niż w kwietniowym raporcie i wynosi 2,251 mld ton.

IGC przewiduje, że mniejsze zbiory pszenicy, kukurydzy i sorgo ograniczą całkowitą światową produkcję zbóż w sezonie 2022/2023, co oznacza spadek o 40 mln ton w porównaniu z poprzednim rokiem, ale nadal potencjalnie drugi największy w historii.

Przy konsumpcji zbóż paszowych ograniczonym przez wysokie ceny rynkowe i wynikające z tego racjonowanie popytu, przewiduje się, że całkowite zużycie spadnie o 8 mln ton, do 2,279 mld, ton, co jest pierwszym spadkiem rok do roku od sezonu 2015/2016. Z powodu spadków u największych eksporterów zapasy zbóż mają być o 5 proc. niższe i wynieść 580 mln ton. Przewiduje się, że handel światowy spadnie o 3 proc. do 404 mln ton przede wszystkim w przypadku mniejszych ilości kukurydzy i jęczmienia.