Po zmniejszeniu spożycia ilość zapasów ogółem wzrosła o 4 mln ton, ale zapasy nadal spadają, o 17 mln rok do roku, do najniższego poziomu od czterech sezonów.

Marcowa prognoza zawiera pierwszy zestaw szacunków podaży i popytu w sezonie  2020/2021. Prognozuje się, że całkowita produkcja zbóż w tym czasie osiągnie nowy szczyt 2,223 mld ton, o około 2 proc. więcej wyższy rok do roku. Ze względu na zapasy, całkowita podaż zbóż na świecie (produkcja plus zapasy początkowe) ma być zwiększona o 1 proc. rok do roku a przy założonym wzroście popytu przewiduje się dalszy niewielki spadek zapasów przeniesionych. Po raz kolejny jest to głównie związane ze spadkiem zapasów kukurydzy w Chinach, co z nadwyżką równoważy gromadzenie się tego ziarna w USA. Zapasy pszenicy są prognozowane na rekordowo wysoki poziom, przez wzrost w Chinach i Indiach. Oczekuje się, że handel osiągnie nowy poziom, w tym zwiększenie dostaw pszenicy, kukurydzy i sorgo.