Produkcja zbóż ogółem większa miesiąc do miesiąca i rok do roku

Prognozuje się, że produkcja zbóż ogółem (pszenicy i zbóż paszowych) w sezonie 2023/2024 wyniesie 2,297 mld ton i będzie o 5 mln wyższa miesiąc do miesiąca i o 38 mln ton rok do roku, ponieważ zrewidowane dane dotyczące kukurydzy i sorgo, związane głównie z większym areałem w USA, przewyższają redukcje dla pszenicy, jęczmienia i owsa. Produkcja pszenicy prognozowana jest na 784 mln ton, czyli o 2 mln ton mniej niż w czerwcu, a kukurydzy na 1,220 mld ton, czyli 9 mln ton więcej.

Konsumpcja kształtuje się na poziomie 2,306 mld ton, podobnie jak w czerwcu, a przy nieco mniejszej dostawie prognozowane zapasy końcowe (łącznie z odpowiednich lokalnych lat gospodarczych) wzrosły o 4 mln ton do 581 mln. Perspektywy handlu światowego są stabilne miesiąc do miesiąca, na poziomie 408 mln.

 

 

Więcej kukurydzy i sorgo, mniej pszenicy, jęczmienia oraz owsa

Przewiduje się, że po aktualizacji z tego miesiąca światowa produkcja zbóż osiągnie nowy szczyt w sezonie 2023/2024, odnotowując wzrost o 38 mln ton rok do roku (+2 proc.). Oprócz przewidywanego wzrostu produkcji kukurydzy rok do roku o 64 mln ton, wzrost jest również powiązany z większą ilością sorgo (+8 mln), które razem z nawiązką zrekompensowały spadki pszenicy (-19 mln), jęczmienia (-9 mln) i owsa (-3 mln).Konsumpcja jest również prognozowana na rekordowym poziomie, ogólnie o 2 proc. wyższym, przy wzroście w zastosowaniach paszowych, spożywczych i przemysłowych.

Prognozuje się, że zapasy będą się zmniejszać przez siódmy sezon z rzędu, i będą o 2 proc. niższe rok do roku, na poziomie 581 mln ton, głównie z powodu mniejszych zapasów pszenicy oraz jęczmienia, które również spadły do poziomu najniższego od prawie trzech dekad. Oczekuje się, że handel spadnie o dalsze 14 mln ton rok do roku do 408 mln ton.