Prognozę podniesiono przede wszystkim ze względu na większe niż wcześniej szacowano zbiory pszenicy w Australii, Kazachstanie i Rosji, prognozy dotyczące światowej produkcji zbóż ogółem wzrosły do 2,216 mld ton.

 Zużycie ogółem wzrosło zasadniczo o tę samą kwotę, pozostawiając wielkość całkowitych zapasów zbóż na tym samym poziomie, co w ostatniej prognozie, na poziomie 611 mln ton, co nadal stanowi prognozowany spadek na poziomie 6 mln ton rok do roku. Prognozy dotyczące światowego handlu zbożem w sezonie 2020/2021 (lipiec / czerwiec) wzrosły o 4 mln ton miesiąc do miesiąca, do rekordowych 412 mln (394 mln w poprzednim roku).

W bieżącej aktualizacji perspektyw podaży i popytu na pszenicę w sezonie 2021/2022 nie widać zmiany wcześniejszych prognoz produkcji, wciąż na rekordowym poziomie 790 mln ton, co oznacza wzrost o 2 proc. rok do roku. Wraz ze wzrostem prognoz zużycia na pasze, perspektywy światowych zapasów pszenicy ulegają obniżeniu w ujęciu miesięcznym, ale nadal będą na nowym szczycie.

Ze względu na przewidywaną zwiększoną konkurencję ze strony innych upraw, globalny obszar zbioru jęczmienia w sezonie 2021/2022 spadnie do najniższego poziomu od trzech lat. Perspektywy korzystnych zmian mogą spowodować, że światowy obszar uprawy kukurydzy po raz trzeci z rzędu wzrośnie do rekordowego poziomu.

Wstępne prognozy dotyczące podaży i popytu na pszenicę w sezonie 2021/2022 przewidują rekordową produkcję, rekordową konsumpcję i rekordowe zapasy, ale umiarkowany spadek handlu. Uwzględniając lepsze zbiory w Europie, Afryce Północnej i Indiach, światowa produkcja pszenicy osiągnie nowy poziom 790 mln ton. Popyt na pszenicę może wzrosnąć dzięki większemu zużyciu paszowemu przy kurczących się dostawach kukurydzy i jęczmienia. Przewidywany jest dalszy wzrost zapasów pszenicy, ale prawdopodobnie ponownie nastąpi to przede wszystkim w Chinach i Indiach.