Ze względu na zakładane wzrosty powierzchni i średnich plonów, IGC przewiduje, że produkcja pszenicy w sezonie 2019/2020 wzrośnie o 2 proc., do 751 mln ton. Popyt na żywność prawdopodobnie będzie nadal napędzał wzrost konsumpcji (+ 1 proc. rok do roku). Światowe zapasy mają być zasadniczo stabilne, ponieważ niewielki spadek u głównych eksporterów (-2 mln ton) ma być zrekompensowany wzrostem w Chinach.

Prognoza światowej produkcja zbóż ogółem w 2018/2019 r. (pszenica i zboża paszowe) spadła o 13 mln ton do 2,089 mld ton w stosunku do sezonu 2017/2018, osiągając najniższy poziom od 3 lat. Prognoza światowej produkcji pszenicy spadła po raz pierwszy od sześciu lat (-30 mln ton w stosunku do sezonu 2017/2018), a zbiory jęczmienia były najmniejsze od sezonu 2012/2013 (-5 mln ton).

Jednak oczekuje się wzrostu produkcji kukurydzy (+ 29 mln ton). Przy mniejszej podaży i utrzymującym się wzroście konsumpcji globalne końcowe zapasy zboża są przewidywane na poziomie niższym o 48 mln ton, czyli 566 mln, a stosunek zapasów do produkcji wynoszący 26,5 proc. jest najmocniejszy od sezonu 2014/2015. IGC przewiduje, że handel osiągnie najwyższy poziom, ponieważ zmniejszone dostawy pszenicy i sorgo zostaną zrekompensowane kolejnym wzrostem handlu kukurydzą. Wstępne prognozy IGC dotyczące podaży i popytu pszenicy w 2019/2020 r. wskazują na wzrost produkcji o 13 mln ton rocznie do 751 mln ton (+ 2 proc.). Jednak wzrost podaży jest postrzegany, jako całkowicie zrekompensowany przez mniejsze zapasy początkowe (-7 mln ton rok do roku) i zakładany wzrost konsumpcji (+ 6 mln ton).