Oczekiwany wzrost produkcji zbóż ogółem w sezonie 2021/2022 o 79 mln ton rok do roku (pszenicy i zbóż paszowych obejmuje większe zbiory kukurydzy (+84 mln rok do roku), pszenicy (+7 mln) i sorgo (+4 mln), ale mniejsze w przypadku jęczmienia ( -13 mln ton), owsa i żyta (po 2 mln ton).

Przewidywany wzrost konsumpcji wynika z większego zużycia kukurydzy (+54 mln ton), pszenicy (+13 mln ton) i sorgo (+3 mln ton), ale obserwuje się mniejsze dostawy, które ograniczają popyt na jęczmień (-6 mln ton). Korekty w górę dla pszenicy, jęczmienia, sorgo i owsa zwiększają prognozy konsumpcji  (miesiąc do miesiąca) o 4 mln ton, do 2,291 mld ton.

 Prognoza zapasów zbóż wzrosła miesiąc do miesiąca o 1 mln ton, a przy 600 mln ton oczekuje się, że ulegnie tylko niewielkim zmianom w ujęciu rocznym.

W związku z wyższymi prognozami dla pszenicy i jęczmienia, tylko częściowo skompensowanymi cięciami dla kukurydzy, prognoza handlu światowego została zwiększona o 4 mln ton do 421 mln ton miesiąc do miesiąca.