Zużycie w nowej prognozie obniża się o 5 mln ton miesiąc do miesiąca, przy czym większość wynika z zastosowania zbóż do produkcji pasz i zastosowań przemysłowych kukurydzy w USA.

Przy większej podaży i mniejszym zużyciu prognozy zapasów zbóż wzrosły o 8 mln ton, do 611 mln ton, co jednak oznacza spadek o 36 mln ton rok do roku. W tym spadki dla kukurydzy wyniosą 26 mln ton, dla pszenicy 6 mln ton i jęczmienia 2 mln ton. Handel jest nieco wyższy miesiąc do miesiąca, ponieważ korekty dla pszenicy i kukurydzy przewyższają cięcia dla jęczmienia i sorgo.

Przewidywana światowa produkcja zbóż ogółem w sezonie 2019/2020 ma wzrosnąć o 2 proc., do 2,178 mln ton, w tym zbiory pszenicy mają być większe o 26 mln ton, kukurydzy o 6 mln ton i jęczmienia o 8 mln ton. Pomimo zwiększonej produkcji, ogólna dostępność spadnie nieznacznie dzięki najniższym zapasom otwarcia od trzech sezonów.

Przewiduje się wzrost wykorzystania zbóż do produkcji żywności, paszy i zastosowań przemysłowych, a całkowita konsumpcja ma osiągnąć nowy najwyższy poziom 2,201 mld ton, wzrost o 2 proc. rok do roku. Przy rekordowym popycie i niewielkim wzroście podaży przewidywane jest wyczerpywanie się światowych zapasów zbóż, do pięcioletniego minimum wynoszącego 588 mln ton, czyli o 23 mln ton rok do roku. W handlu oczekiwane są niewielkie zmiany, ponieważ większe dostawy pszenicy będą zrównoważone spadkiem dostaw kukurydzy.