Oczekuje się, że światowa produkcja zbóż ogółem (pszenicy i zbóż paszowych) na rekordowym poziomie 2,224 mld ton w sezonie 2020/2021 będzie o 39 mln większa rok do roku, ze względu rekordowe zbiory pszenicy, kukurydzy i jęczmienia.

Przewiduje się czwarty z rzędu spadek światowych zapasów przeniesionych do 609 mln ton, czyli o 8 mln ton rok do roku, w całości z powodu dalszego wyczerpywania się zapasów kukurydzy.

Oczekuje się, że handel osiągnie rekordowe 416 mln ton (+ 22 mln ton rok do roku), a dostawy pszenicy i kukurydzy osiągną rekordowe wartości.

Pierwsza ocena IGC dotycząca całkowitej podaży i popytu na zboża na świecie w sezonie 2021/2022 przewiduje wzrost produkcji o 62 mln ton, do 2,287 mld ton, w tym uwzględnia nowe maksima dla pszenicy i kukurydzy.

Wzrost wykorzystania zbóż na cele paszowe i przemysłowe na koniec sezonu 2021/2022 zwiększy całkowite spożycie o 54 mln ton rok do roku do 2,286 mld ton.

 Na poziomie 609 mln ton, czyli niezmienionym rok do roku, mają pozostać zapasy światowe z uwzględnieniem zmniejszonych dostawy pszenicy i jęczmienia. Globalny handel zbożami ma spaść o 6 mln ton do 410 mln ton rok do roku.