Uczestnicy konferencji zajmą się analizą problemów, które wyznaczają perspektywy dalszego rozwoju rynków zbożowych. A mają być nimi najlepsi międzynarodowi eksperci, którzy specjalizują się w tych rynkach, a także liderzy prywatnego, społecznego i państwowego sektorów branży rolnej.

Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Zbożowa odbyła się w 2003 r., druga - w 2005 r. Udowodniły one duże zainteresowanie światowej społeczności zbożowej współpracą z ukraińskimi przedsiębiorcami. A ukraiński sektor zbożowy sektor przyciągnął istotne inwestycje.

Ukraińska Organizacja Zboża jest stowarzyszeniem producentów, przetwórców i eksporterów. Celem jej działalności jest wspieranie rozwoju rynku zboża na Ukrainie i ochrona interesów jego uczestników.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Handlu Ziarnem i Paszą (GAFTA) zostało założone 129 lat temu w Londynie. Ma regionalne biura w Kijowie i Pekinie. Stowarzyszenie ma ponad 1000 członków w 80 krajach świata. Łączy przedsiębiorstwa, których działalność związana z rynkiem ziarna, pasz, roślin strączkowych i ryżu.

Źródło: proAPK