Zwrócił uwagę, że prognoza została nieznacznie obniżona dla zbiorów pszenicy w rejonie Wołgi i Uralu z powodu suszy, która dotknęła pszenicę ozimą i częściowo pszenicę jarą. Nie zmienił natomiast prognozy dla regionu Syberii.

Jednocześnie zrewidował swoje oczekiwania dotyczące produkcji pszenicy w regionach centralnych.

Jak stwierdził ekspert, mimo prognozy całkiem dobrych zbiorów w południowej Rosji są też pewne problemy z powodu suchych wiatrów.