Za tonę pszenicy konsumpcyjnej 28 marca można uzyskać od 870 (Osadkowski S.A.) do maksymalnie 970 zł/t bez VAT w PPZ KAPKA. Lubella oferuje za ten gatunek 910-960 zł/t (netto) w zależności od jakości ziarna , PZZ w Stoisławiu - 930, Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie - 940, a Młyn Martea w Komorowicach - 980 zł/t netto.

Żyto konsumpcyjne w ubiegłym tygodniu w PPZ KAPKA kosztowało 870 zł/t netto, teraz spadło do maksymalnie 800 zł/t. Obniżkę widać też w wypadku jęczmienia paszowego, którego ceny obecnie wynoszą od 720-760 zł/t, kiedy jeszcze tydzień wcześniej można było uzyskać za tonę netto 800 zł. Ceny owsa (700 zł/t netto) i pszenżyta (750 zł/t netto) nie uległy zmianom.

Sprawdź ceny kontraktów terminowych