Obniżenie produkcji spodziewane jest zwłaszcza w krajach dotkniętych suszą, jak Węgry i Rumunia. Ostatnie deszcze poprawiły tam stan upraw, ale na niektórych plantacjach straty są nieodwracalne. Zbiory przewidywane są na poziomie 6–7 mln t.

Zastanawiający jest stan uprawy we Włoszech, gdzie zanotowano duże porażenie chorobami i oznaki majowych upałów. W Niemczech i we Francji kukurydza wygląda dobrze, dlatego prognozy odpowiednio zapowiadają się na: 4,4 mln t i około 15,5 mln t.

Również w Polsce stan plantacji jest dość dobry. Na skutek jednak obniżenia się powierzchni zasiewów o 20 proc., produkcja będzie mniejsza niż w roku poprzednim. Według prognoz będzie się wahać od 1,5 do 1,6 mln t.

Jednak obniżenie produkcji nie będzie miało większego znaczenia na cenę. - Tona ziarana kukurydzy będzie wynosiła prawdopodobnie około 500 zł. Niższa produkcja nie bedzie miała wpływu na jej wysokość. Znaczenia ma bowiem mniejsze spożycie kukurydzy i niższe zapotrzebowanie przemysłu - mówi w rozmowie z farmer.pl Eugeniusz Piątek dyrektor biura Polskiego Związku Producentów Kukurydzy.

Na Ukrainie poprawił się stan uprawy na skutek opadów deszczu. Zakładana produkcja jest jednak niższa niż w ubiegłym sezonie i wyniesie około 7–8 mln t (10,5 mln t w roku 2008). Dzieje się tak mimo że powierzchnia uprawy kukurydzy ziarnowej w tym kraju wzrosła do 2,3–2,5 mln ha. W Rosji natomiast produkcja zakładana jest na poziomie 6,7 mln t.

Źródło: KPK/farmer.pl