Z oceny przeprowadzonej przez GUS wynika, ze pod zbiory roku 2010 w Polsce zasiano blisko 4,9 mln ha. Jest to o 80 tys. ha więcej niż w roku ubiegłym.

Szacuje się, że powierzchnia uprawy pszenicy ozimej wynosi ponad 1,9 mln ha, żyta – 1,4 mln ha, pszenżyta ozimego – 1,3 mln ha, jęczmienia ozimego – 216,5 tys. ha i mieszanek zbożowych ozimych – 80,7 tys. ha. Rzepaku ozimego wysiano 80,7 tys. ha.

Stan zasiewów zbóż ozimych przed zimą był analogiczny jak w roku ubiegłym. oceniono go na 3,6–3,8 stopnia kwalifikacyjnego. Najlepiej oceniono plantacje rzepaku – 3,8, a najniżej stan upraw: pszenicy, żyta, pszenżyta i mieszanek zbożowych – 3,6.

W optymalnych terminach agrotechnicznych wysiano blisko 75,4 proc. powierzchni pszenicy ozimej (w roku 2008 – 78,6 proc.), żyta 78,5 proc. żyta (80,1 proc.*), jęczmienia – 83,6 proc. (86,3 proc.*), pszenżyta ozimego – 79,2 proc. (81,3 proc.*), mieszanek zbożowych – 77,3 proc. (72,8 proc.*) i rzepaku – 78,4 proc. (83,8 proc.*). Z danych wynika zatem, że w roku ubiegłym rolnikom częściej, zwłaszcza ze względu na warunki pogodowe, udawało się trafić z zasiewami we właściwe terminy.
(* – dane z roku 2008)

Źródło: farmer.pl