Według zapewnień hodowcy i producenta nasion - firmy Saaten Union, materiał siewny trzech odmian pszenicy mieszańcowej jakie oferuje na polskim rynku: Hybred F1, Hymack F1 i Hystar F1 charakteryzuje się nie tylko doskonałą siłą i energią kiełkowania, ale także bardzo dobrym wigorem wzrostu początkowego co w połączeniu z ponad przeciętną zdolnością krzewienia się, skłania do rzadkich siewów.

W przypadku wczesnego terminu siewu jest to nie więcej jak 120-130 nasion/m2. Gdy siew przeprowadzany jest w terminie optymalnym gęstość wynosi 150 nasion/m2, a przy siewie późniejszym (początek października) i w gorszych warunkach do 200 nasion/m2.

Nasiona sprzedawane są w jednostkach siewnych. Jedna zawiera 750 tys. żywych nasion i przy zachowaniu terminu optymalnego wystarcza do obsiewu 0,5 ha.