Ilość wysiewu wpływa na liczbę kłosów na m2, liczbę ziaren w kłosie oraz na masę tysiąca ziaren. Znajduje też swoje odbicie w zdrowotności roślin oraz podatności łanu na wyleganie. Zbyt gęsty jest bardziej wrażliwy na choroby i znacznie częściej wylega. Jest też powodem istotnej redukcji pędów w okresie wiosennym. Z kolei zbyt rzadki siew oznacza małą obsadę roślin, znaczne zachwaszczenie plantacji oraz niższy od zakładanego plon ziarna.

W gospodarstwach można korzystać z materiału siewnego pochodzącego z dwóch legalnych źródeł. Pierwszym jest zakup kwalifikowanego ziarna siewnego bezpośrednio u hodowcy bądź w firmie nasiennej, która wykupiła licencję i zajmuje się reprodukcją określonych odmian (pozostając pod ścisłą kontrolą Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa – PIORiN ) zbóż i nasion wielu innych gatunków roślin uprawnych. W takim przypadku nabywca zna ich stopień kwalifikacji, masę tysiąca ziaren, zdolności kiełkowania, czystości oraz bardzo często jednoznaczną rekomendację co do ilości wysiewu, ale w szt./m2.

Drugim legalnym źródłem jest własny materiał siewny – nieposiadający świadectwa kwalifikacji, czyli niemający również określonych wcześniej parametrów jakościowych.

Czyszczenie ziarna przed siewem

W przypadku wykorzystania własnego materiału siewnego potrzebne jest samodzielne określenie parametrów ziarna, które umożliwi prawidłowe obliczenie ilości wysiewu. Podstawowym parametrem, który musimy określić, jest czystość – jej wartość informuje nas, jaki jest udział zanieczyszczeń (nasiona chwastów, połówki ziaren/nasion, części roślin, ziarna piasku, pył). Partię materiału przeznaczoną do siewu należy tak przygotować, żeby czystość była zbliżona do obowiązujących norm. Wszystkie zanieczyszczenia wpływają na jakość jego zaprawiania. To właśnie na zanieczyszczenia zamiast na ziarniaki/nasiona zostaje naniesiona duża część użytej zaprawy nasiennej. Stąd bardzo ważne jest dokładne ich oddzielenie od ziarna przeznaczonego do siewu, a następnie obliczenie ich udziału w ogólnej masie. Jeżeli odważamy 1000 g, a zanieczyszczenia stanowią 50 g, to czystość wynosi 95 proc.

Kolejnym niezbędnym parametrem jest obliczenie masy tysiąca ziaren. Z racji możliwości popełnienia błędu należy odliczyć 10 próbek po 100 ziaren, każdą oddzielnie zważyć, a wynik uśrednić.

Poznaj zdolność kiełkowania

Czynnikiem wpływającym w największym stopniu na normę wysiewu obok czystości jest wartość siewna nasion (energia i zdolność kiełkowania). Analizę zdolności kiełkowania, czyli liczbę ziarniaków normalnie kiełkujących w określonym czasie można z powodzeniem przeprowadzić w warunkach domowych – wykładając ziarniaki na zwilżony np. ręcznik papierowy w ilości 100 szt. i przykrywając również mokrym ręcznikiem papierowym (...).