Indie poważnym eksporterem białego ryżu

Ryż z Indii to około jedna czwarta całego eksportu ryżu. Ograniczenie eksportu ma na celu zmniejszenie wzrostu cen białego ryżu dla konsumentów w Indiach,. Nie ma zmian w wytycznych dotyczących wywozu dla pozostałej części ryżu.

Ograniczenia eksportowe w Indiach mogą jeszcze bardziej podnieść światowe ceny ryżu i zwiększyć odczucie braku bezpieczeństwa żywnościowego, ostrzegła niedawno platforma analizy danych Gro Intelligence.

 

 

Nie pomogły cła eksportowe

Ministerstwo podkreśliło, że pomimo wprowadzenia 20 proc. cła eksportowego na biały ryż wprowadzonego we wrześniu ubiegłego roku, eksport ryżu z Indii znacznie wzrósł w ostatnim czasie. Wzrost eksportu związany jest m.in. z geopolityką i ekstremalnymi warunkami klimatycznymi w krajach produkujących ryż.