Agencja Rynku Rolnego nie kupowała zbóż w ramach interwencji w sezonie 2007/2008. Powód? Wysokie ceny ziarna na rynku.

W obecnym sezonie ceny są niższe. Dlatego zainteresowanie państwowym interwencyjnym skupem zbóż jest większe.

Do tej pory ARR przyjęła oferty na zakup ponad 82 tys. ton zbóż.

W większości ofert, które wpłynęły do Agencji Rynku Rolnego jest wpisana sprzedaż jęczmienia. Tylko 2,3 tys. ton ziarna stanowi pszenica.

Spośród zgłoszonych 80 tys. ton ziarna zbóż, ARR przejęła na zapasy interwencyjne 11 tys. ton ziarna. Na kolejne 40 tys. ton podpisała umowy.

Oferty na sprzedaż zbóż można składać w ARR do końca maja br.

Cena interwencyjna tony ziarna wynosi 101,31 euro.

Zgłoszone do ARR ponad 80 tys. ton zbóż stanowi 5 proc. unijnych ofert sprzedaży ziarna.

źródło: farmer.pl