Cena interwencyjna dla wszystkich zbóż objętych interwencyjnym zakupem (pszenica, jęczmień i kukurydza) jest jednakowa i wynosi 101,31 €/t.
Cena ta - począwszy od listopada ub. r. do maja 2009 r. - zwiększana będzie o miesięczny dodatek, w każdym następnym miesiącu wyższy o 0,46 €/t. Miesięczne dodatki dla dostaw zbóż rozpoczętych w kolejnych miesiącach wynoszą:

w styczniu 1,38 €/t
w lutym 1,84 €/t
w marcu 2,30 €/t
w kwietniu 2,76 €/t
w maju 3,22 €/t
w lipcu 3,22 €/t

Kurs przeliczeniowy należności za zboże wyrażonej w PLN, zależy od miesiąca złożenia oferty. Dla ofert złożonych w danym miesiącu, kursem przeliczeniowym będzie ostatni kurs wyznaczony przez EBC przed pierwszym dniem miesiąca, w którym została złożona oferta. Dla przykładu, do wyliczenia należności za zboże zaoferowane w styczniu br. zastosowany będzie kurs z dnia 31 grudnia 2008 r., wynoszący 4,1535 PLN/€.
Wykaz magazynów interwencyjnych, do których kierowane będą dostawy, dostępny jest na stronie internetowej ARR. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany, w miarę podpisywania nowych umów na przechowywanie zbóż.

Szczegółowe informacje dotyczące interwencyjnego zakupu zbóż można uzyskać pod numerami telefonów w Oddziałach Terenowych ARR oraz w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym ARR (0 22) 661- 72- 72, czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Źródło: arr/farmer.pl