Raport odnośnie wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego sporządzony i opublikowany przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach dotyczył okresu od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 roku. Przyjrzyjmy się zatem wynikom.

IUNG: Stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej

IUNG-PIB w Puławach odnotował deficyt wody na terenie 11 województw oraz 9 upraw rolniczych, źródło: IUNG-PIB
IUNG-PIB w Puławach odnotował deficyt wody na terenie 11 województw oraz 9 upraw rolniczych, źródło: IUNG-PIB

Powyższa mapa opracowana przez naukowców z IUNG w Puławach obrazuje braki w opadach deszczu na terenie całego kraju. Co ciekawe, największy deficyt odnotowano w centralnej części województwa warmińsko-mazurskiego  - na Pojezierzu Mazurskim, gdzie brakuje od 120 do nawet 199 mm deszczu na metr kwadratowy. Na drugim miejscu plasuje się zachodnia część Polski i obszary Pojezierza Wielkopolskiego, Niziny Wielkopolskiej, zachodniej partii Pomorza oraz Pobrzeża Słowińskiego - tutaj niedobory opadów są rzędu 120-189 mm. Poza tym suszę odnotowano także w Kotlinie Sandomierskiej, gdzie deficyt opadów wynosi 120-169 mm.

Oprócz tego na sporym obszarze Polski zaznaczonym na mapie w odcieniach ciemnoniebieskim, niebieskim i zielonym odnotowano ujemny bilans opadów deszczu, który wynosi od 0 do 119 mm.

Susza rolnicza w dziewięciu monitorowanych uprawach

Na podstawie zebranych i opracowanych danych naukowcy z IUNG-PIB w Puławach stwierdzili suszę rolniczą na terenie 11 województw w 9 monitorowanych uprawach: kukurydzy na kiszonkę, kukurydzy na ziarno, krzewach owocowych, ziemniakach, roślinach strączkowych, chmielu, warzywach gruntowych, buraku cukrowym i tytoniu.

Najbardziej dotkniętą deficytem wody jest uprawa kukurydzy na kiszonkę. W okresie od 1 lipca d 31 sierpnia negatywny skutek braku wody odnotowano w 298 gminach, czyli w 12 proc. gmin Polski. Autorzy raportu zwracają jednak uwagę na znaczną poprawę sytuacji względem poprzedniego okresu raportowania, gdzie suszą objęta była 1/3 gmin. Województwa najbardziej dotknięte brakiem wody to woj. lubuskie (60 proc. gmin z suszą), zachodniopomorskie (50 proc. gmin) oraz wielkopolskie (45 proc.) i warmińsko-mazurskie (35 proc.).

W przypadku uprawy kukurydzy na ziarno deficyt opadów odnotowano w co dziesiątej gminie w Polsce. Województwa, znajdujące się na podium pod względem zapotrzebowania na wodę to także województwa lubuskie (56 proc. gmin), zachodniopomorskie (46 proc. gmin) i wielkopolskie (39 proc.).

Jak czytamy w raporcie w innych uprawach rozmiary suszy w całym kraju kształtują się następująco:
- krzewy owocowe - 8,84 proc. gmin
- ziemniak - 5,05 proc. gmin
- rośliny strączkowe - 4,2 proc. gmin
- chmiel - 0,9 proc. gmin
- warzywa gruntowe - 0,81 proc. gmin
- burak cukrowy - 0,16 proc. gmin
- tytoń - 0,04 proc. gmin.

Czy susza wystąpiła również w Twojej gminie? Jak to wpłynęło na uprawy? Podziel się swoim doświadczeniem w komentarzu!