Rozwiązał się worek z prognozami zbiorów zbóż. Izba Zbożowo-Paszowa jest kolejną, która takową prezentuje. Wprawdzie wszystkie prognozy posiłkują się szacunkami Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, ale - na szczęście - również wszystkie są optymistyczne.

Izba uważa, że najbardziej prawdopodobne zbiory tego roku - to 27,2-27,5 mln ton. W 2006 r. zebrano o ponad 19 proc. mniej niż w 2005 r., gdy uzyskane zostało 26,3 mln ton ziarna.

W opinii szefa Izby Bogdana Judzińskiego, w tym roku zapowiadają się dobre zbiory zbóż i rzepaku, wzrostowi roślin sprzyjają bowiem warunki agrometeorologiczne.

Według szacunkowych danych GUS, powierzchnia zasiewów pod zboża jest o ok. 1 proc. większa niż w ubiegłym roku i wynosi 8,1 mln ha. W przypadku rzepaku powierzchnia zasiewów jest większa aż o 7 proc. i wynosi 670 tys. ha.

IZP ocenia, że w tym roku będą rekordowe zbiory rzepaku i mogą wynieść od 1 mln 780 tys. do 2 mln 070 tys. ton. Dotychczas najwyższe zbiory rzepaku były w 2004 r - 1 mln 630 mln ton.

Zdaniem Judzińskiego, w zbliżającym się sezonie 2007/2008 nadwyżkę zbóż na zużyciem krajowym można oszacować na poziomie 0,5 mln ton.

Jak zauważył, sezon 2006/2007 kończy się przy niskich krajowych i unijnych zapasach ziarna. Dlatego w na początku skupu zbóż z nowych zbiorów przetwórcy (młynarze i wytwórnie pasz) bardziej aktywnie niż w poprzednich latach będą kupować ziarno. Jego zdaniem cena dobrej jakości pszenicy konsumpcyjnej będzie prawdopodobnie w graniach 110-115 euro/t. (ok. 420-440 zł/t)

Według danych resortu rolnictwa, w pierwszym tygodniu czerwca pszenica konsumpcyjna kosztowała średnio 616,80 zł/t wobec 625,20 zł/t tydzień wcześniej. Cena pszenicy paszowej była na poziomie 570-580 zł/t.

Prognozę zbiorów zbóż podał we wtorek także Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej . Według tamtejszych ekspertów w tym roku zbiory wyniosą 27,6 mln ton.

Zdaniem specjalistów z Instytutu, średnie ceny pszenicy po żniwach mogą się kształtować na poziomie 410-440 zł za tonę.

Źródło: PAP