Opady deszczu, które miały miejsce na początku maja zmniejszyły nieco obawy rolników o kondycję upraw. A na kształtowanie się cen ziarna w kolejnych tygodniach będą w znacznej mierze wpływać warunki pogodowe i wielkość majowych opadów deszczu.

W połowie ubiegłego tygodnia przetwórcy i podmioty skupowe proponowali za pszenicę konsumpcyjną - 830-900 zł/t, pszenicę paszową - 820-870 zł /t, żyto konsumpcyjne - 570-620 zł/t, żyto paszowe - 550-600 zł/t, pszenżyto - 650-730 zł/t, jęczmień paszowy - 660-750 zł/t, kukurydzę - 720-780 zł/t, a za owies paszowy - 600-670 zł/t.

Według danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na przełomie kwietnia i maja średnie cena pszenicy konsumpcyjnej wynosiła 839 zł/t i było o 5,7 proc. wyższa niż miesiąc wcześniej i o 3 proc. niż rok wcześniej; żyta - 578 zł/t tj. o 2,4 proc. wyższa m/m i o 19 proc. niższa niż rok wcześniej.

Tańszy niż na początku maja u.br. był też jęczmień 0 11,2 proc., ale droższy niż przed miesiącem o 2,4 proc. Jego cena kształtowała się na poziomie 703 zł/t. Cena kukurydzy wynosiła 737 zł/t tj. o 2,5 proc. więcej niż na początku kwietnia br. i o 7,2 proc. niż w tym samym okresie ub.r.

Jak informuje Izba, w dalszym ciągu utrzymuje się dynamiczne tempo eksportu pszenicy drogą morską. W kwietniu br. przeładunki pszenicy w portach z przeznaczeniem na eksport zbliżyły się do 500 tys. ton. Znaczny wywóz pszenicy realizowany będzie także w maju br., ocenia się, że może on wynieść nawet 350 tys. ton. Spowolnienie eksportu tego ziarna spodziewane jest natomiast w czerwcu br.

W reakcji na notowany w ostatnich dniach dalszy spadek cen pszenicy na paryskiej giełdzie MATIF, jej ceny z dostawą do portów spadły o kolejne 20 zł/t tydzień do tygodnia. W połowie ubiegłego tygodnia eksporterzy płacili za pszenica konsumpcyjna z dostawą do portów - 900 zł/t, a za kukurydzę - 795-800 z/t.

Natomiast za pszenicę konsumpcyjną ze zbiorów tegorocznych z dostawą do portów w sierpniu/wrześniu 2020 r. eksporterzy oferują cena ok. 790 zł/t, a za pszenicę (o zawartości 14.0 proc. białka) - 805-810 zł/t.

Finalne ceny uzależnione są od odbiorcy, parametrów ziarna i terminu dostawy oraz aktualnych notowań cen ziarna na giełdzie MATIF i kształtowania się kursu euro w dniu podpisywania kontraktu.

Według Izby, import ziarna zbóż z południa Europy jest w dalszym ciągu niewielki. W ostatnim czasie wzrósł nieco import kukurydzy i jęczmienia paszowego ze Słowacji. Wysokie ceny pszenicy na południu Europy powodują, iż import tego zboża na szerszą skalę z Czech i Słowacji jest ciągle nieopłacalny. "Mając na uwadze bardzo napięty bilans pszenicy w kraju, należy liczyć się z większym importem tego zboża w końcu sezonu i na przednówku" - podkreśla Izba Zbożowo-Paszowa.