"Ceny ziarna na rynku krajowym kształtują się pod wpływem ciągle małej podaży zbóż (w tym kukurydzy) na rynku, a także zwyżkujących cen zbóż na MATIFie. Ciężko kupuje się praktycznie wszystkie zboża. Generalnie przetwórcy realizują wcześniej zawarte kontrakty lub starają się kupować ziarno na bieżąco na rynkach lokalnych. Gros rolników w dalszym ciągu trzyma ziarno w magazynach, oczekując wyższych cen. Wśród rolników panuje wściekłość w związku z niekontrolowanym wzrostem cen nawozów i niewspółmiernym wzrostem cen zbóż" - napisano w najnowszym biuletynie Izby.

Do zwiększenia podaży nie zachęca też wypłata zaliczki dopłat bezpośrednich Rozpoczęła się ona 18 października br., na konta rolników trafi w listopadzie 70 proc. kwoty dopłaty bezpośredniej. Pozostała jej część będzie wypłacana od 1 grudnia br.

Trwają zbiory kukurydzy, najbardziej zaawansowane są na Opolszczyźnie, w Wielkopolsce i w centrum kraju. Niewielkie zaawansowanie zbiorów notuje się natomiast na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, Ziemi Świętokrzyskiej oraz w regionach na północy kraju. W zależności od regionu kraju, zaawansowanie prac żniwnych zawiera się w przedziale 5-20 proc. - zaznacza Izba.

Jak wskazuje Izba, doniesienia od rolników wskazują na bardzo wysokie plony kukurydzy w przedziale 10-15 t/ha mokrego ziarna. Dobra jest także jakość ziarna, nie zawierają one mikotoksyn grzybowych (tzw. DON-ów). Spora jest natomiast wilgotność ziarna (33-38 proc.), stąd też rolnicy często czekają aż kukurydza obeschnie w kolbach. "W dalszym ciągu oceniamy, iż tegoroczna produkcja kukurydzy suchej w kraju może być rekordowo wysoka i przekroczyć 7 mln ton wobec szacowanych 6,8 mln ton zebranych w 2020 roku" - informuje Izba.

W ubiegłym tygodniu przetwórcy i firmy handlowe za pszenicę konsumpcyjną oferowały 1050-1150 zł/t, pszenicę paszowa - 1000-1120 zł/t, żyto konsumpcyjne - 850-920 zł/t, żyto paszowe - 840-900 zł/t, pszenżyto - 880-920 zł/t, jęczmień paszowy - 880-950 zł/t, owies - 660-730 zł/t, kukurydzę - 900-950 zł/t, kukurydzę mokrą - 620-680 zł/t, rzepak - 2800-2950 zł za tonę.

Według Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w pierwszym tygodniu października 2021 r. ceny zbóż rosły. W dniach 4-10.10.2021 r. w zakładach zbożowych objętych monitoringiem resortu rolnictwa (ZSRIR), za pszenicę konsumpcyjną przeciętnie uzyskiwano 1056 zł/t, o ok. 4 proc. więcej niż tydzień wcześniej i o 6 proc. więcej niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego zboża była o 38 proc. wyższa niż przed rokiem.

Za żyto konsumpcyjne średnio w kraju uzyskiwano 861 zł/t, o 5 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu. Cena ta była o 7,5 proc. wyższa niż miesiąc wcześniej i o ponad 64 proc. wyższa niż w porównywalnym okresie 2020 r. Przeciętna cena jęczmienia paszowego wyniosła 886 zł/t, o 5,5 proc. droższe niż przed miesiącem i o 42 proc., o 48 proc. więcej niż rok wcześniej. Za kukurydzę suchą (wilgotność poniżej 15 proc.) średnio w kraju płacono 1 025 zł/t tj. o ponad 33 proc. więcej niż przed rokiem.

Jak podaje Izba, we wrześniu br., eksport zbóż ogółem drogą morską z kraju wyniósł około 529 tys. ( w tym 370 tys. t pszenicy) ton wobec 314 tys. ton wywiezionych w sierpniu br. oraz 426 tys. ton wyeksportowanych we wrześniu 2020 roku.

Pomimo atrakcyjnych cen, eksporterzy cały czas mają duże trudności z zakupem większych partii pszenicy z wolnego rynku. Utrzymanie się tej sytuacji zapewne spowolni tempo wywozu tego zboża w IV kwartale br. - zauważa Izba.