- Obecnie na rynku notuje się uszczuploną rynkową podaż praktycznie wszystkich zbóż. Oceniamy, iż w kraju jest jeszcze dużo ziarna zbóż w magazynach, ale niepewna sytuacja geopolityczna powstrzymuje rolników przed sprzedażą zbóż. Tak więc przedmiotem obrotów są z reguły mniejsze partie towaru - podaje Izba Zbożowo-Paszowa w newsletterze.

Jak informuje Izba, do kraju drogą kolejową dociera ukraińska kukurydza. Ziarno to jest chętnie kupowane przez wytwórnie pasz w związku z konkurencyjnymi cenami. W połowie ubiegłego tygodnia ukraińska kukurydza przy wschodniej granicy kosztowała 290-300 dolarów za tonę, a w głębi kraju - ok. 320 dol./t.

Większy import tego ziarna mocno utrudniają problemy logistyczne, wąskie gardło na granicy i bardzo powolna odprawa celna, a także ograniczone możliwości odbioru ziarna w związku z brakiem taboru samochodowego - wskazuje Izba.

W połowie ubiegłego tygodnia pszenica konsumpcyjna oferowana przez przetwórców i firmy handlowe z dostawą kosztowała: 1700-1780 zł/t; pszenica paszowa - 1680-1760 zł/t; żyto konsumpcyjne - 1220-1300 zł/t; żyto paszowe - 1180-1270 zł/t; pszenżyto - 1400-1520 zł/t; jęczmień paszowy - 1350-1450 zł/t; kukurydza - 1500-1600 zł/t; rzepak - 4300-4500 zł/t.

Według Izby w marcu br. eksport pszenicy drogą morską wyniesie około 130-140 tys. ton. Jak dotychczas wywóz tego zboża w bieżącym sezonie 2021/2022 jest wyraźnie wolniejszy niż w poprzednim. "Oceniamy, iż w pierwszych dziewięciu miesiącach bieżącego sezonu (lipiec 2021-marzec 2022) łączny eksport pszenicy z kraju wyniesie około 2 mln ton i będzie aż o 1,2 mln ton mniejszy od wielkości eksportu tego zboża w tym samym okresie poprzedniego sezonu - podaje.

Obecnie drogą morską eksportowana jest przede wszystkim kukurydza, której wywóz w marcu br. może przekroczyć 90 tys. ton. "Oceniamy, iż w okresie lipiec 2021-marzec 2022 eksport kukurydzy z kraju wyniesie około 1,7 mln ton i będzie o około 0,3 mln ton większy niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu" - informuje Izba Zbożowo-Paszowa.

Według Izby notowana w ostatnich dniach ponowna zwyżka cen zbóż na giełdach światowych wpłynęła na wzrost cen ziarna z dostawą do portów z przeznaczeniem na eksport np. za pszenicę oferowano 1870 zł/t, tj. o ok. 100 zł/t więcej niż w skupach w wewnątrz kraju.

Ceny pszenicy na giełdzie w Chicago w ubiegłym tygodniu ponownie wzrosły. Trwający od miesiąca konflikt z Rosją ma doprowadzić do gwałtownego spadku wiosennych zasiewów i ogólnej produkcji zbóż w Ukrainie, co stanowi wsparcie cen ziarna na giełdach. Ponadto uczestnicy rynku przewidują, iż rosnące ceny nawozów i innych środków produkcji mogą także zniechęcić rolników w innych krajach do zwiększania areału upraw.

W piątek 25 marca cena pszenicy w kontrakcie majowym 2022 na giełdzie w Chicago wyniosła 404,99 dol./t i była o 3,6 proc. wyższa niż przed tygodniem, a w kontrakcie lipcowym 2022 wzrosła o 4,6 proc. i wyniosła 401,39 dol./t.

Notowania pszenicy na giełdzie MATIF także wzrosły. Wojna w Ukrainie wstrzymała ogromne dostawy pszenicy, kukurydzy i oleju słonecznikowego przez Morze Czarne. - Jednak wydaje się, że początkowy pośpiech inwestorów w celu pokrycia pozycji i importerów w poszukiwaniu alternatywnych dostaw osłabł, co doprowadziło do zmniejszenia wolumenu i mniejszej zmienności cen w ostatnich dniach - oceniają eksperci Izby.

Pszenica w piątek 25/03 w kontrakcie majowym br. na giełdzie MATIF kosztowała średnio 381,25 euro/t, o 5,4 proc. więcej niż przed tygodniem, a w kontrakcie wrześniowym 2022 jej cena wyniosła 347,75 euro/t i była o 7,7 proc. wyższa. We wtorek 29 bm. notowanie pszenicy z dostawą na maj były na poziomie 367,75 euro/t. Najwięcej zboże to kosztowała 7 marca br., jego notowanie było na poziomie 396,5 euro/t. Dla przypomnienia - 23 lutego br. (dzień przed rosyjską napaścią na Ukrainę) pszenica kosztowała 294 euro/t.

Cena rzepaku na giełdzie MATIF we wtorek w kontrakcie najbliższym (na maj) wyniosła 967 euro/t, w kontrakcie sierpniowym 2022 wyniosła 783 euro/t. Przed agresją na Ukrainę rzepak kosztował 740 euro/t, a 23 marca jego notowania na maj osiągnęły niemal 1000 euro/t.

Rosną ceny soi w ślad za zwyżką cen ropy naftowej, gdyż są one wykorzystywane w produkcji biopaliw. W piątek 25 marca cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (maj 2022) wyniosła 628,39 dol./t i była o 2,5 proc. wyższa niż przed tygodniem.