• Obrót zboża jest na razie mały, jednak eksperci przewidują, że wzrośnie on po długim weekendzie majowym i po zakończeniu wiosennych prac polowych związanych z siewami upraw jarych.
  • Duża część firm przetwórczych poszukuje zbóż na maj i czerwiec. Głównie są to wytwórnie pasz.
  • Ceny pszenicy i rzepaku na paryskiej giełdzie rosną. 
  • Przedłużająca się wojna na Ukrainie i nikłe szanse na jej zakończenie odwlekają  normalizację eksportu zbóż z Ukrainy w najbliższych miesiącach.

Do kraju cały czas dociera koleją ukraińska kukurydza, która trafia do wytwórców pasz, a także do portów na eksport i na rynek niemiecki. Ceny jej jednak wzrosły i obecnie na granicy za tonę kukurydzy trzeba zapłacić 1300-1320 zł. Tym samym konkurencyjność tego zboża w porównaniu do krajowej kukurydzy spadła.

Ceny i dostępność rzepaku

Trudno jest kupić rzepak, jego ceny są wysokie. Kosztuje on obecnie 4500-4800 zł/t z dostawą w kwietniu-czerwcu br.

W ubiegłym tygodniu firmy i przetwórnie kupowały (z dostawą) pszenicę konsumpcyjną w cenie 1650-1750 zł/t; pszenicę paszową - 1600-1680 zł/t; żyto konsumpcyjne - 1200-1350 zł/t; żyto paszowe - 1150-1300 zł/t; pszenżyto - 1400-1500 zł/t; jęczmień paszowy - 1400-1500 zł/t; kukurydzę - 1350-1450 zł/t; rzepak - 4500-4800 zł/t.

Eksport polskich zbóż

Trwa eksport polskiego ziarna drogą morską, w dalszym ciągu wiodącym zbożem jest kukurydza, której załadunki odbywają się w portach w Gdańsku i Gdyni. W II połowie miesiąca spodziewany jest załadunek 50 tys. ton pszenicy na duży masowiec (panamax). Zdaniem ekspertów Izby w kwietniu br. eksport pszenicy drogą morską raczej nie przekroczy 170 tys. ton.

Ceny pszenicy rosną

W ślad za sporą zwyżką cen na MATIF i osłabieniem złotego do głównych walut ceny pszenicy oferowane przez eksporterów z dostawą do portów wzrosły. W połowie kwietnia za pszenicę konsumpcyjną płacono 1800 zł/t, a za kukurydzę - 1450 zł/t.

W tygodniu przedświątecznym, ceny pszenicy na giełdzie w Chicago ponownie wzrosły. Jak wskazują analitycy firmy Sparks oraz IZ-P, powodem jest m.in. malejąca globalna podaż pszenicy, a także obawy, iż wojna w Ukrainie nie zostanie szybko zakończona. W czwartek czternastego kwietnia cena pszenicy w kontrakcie majowym 2022 r. na giełdzie w Chicago wyniosła 402,86 USD/t i była o 4,3 proc. wyższa niż przed tygodniem, a w kontrakcie lipcowym 2022 r. wzrosła o 4,4 proc. i wyniosła 405,80 USD/t.

Notowania pszenicy na MATIF

Wzrosły ceny także na paryskiej giełdzie MATIF. Notowania pszenicy z dostawą na maj przebiły poziom 400 euro/t. Przedłużająca się wojna na Ukrainie i nikłe szanse na zakończenie wojny odwlekają w czasie normalizację eksportu ziarna zbóż z Ukrainy w najbliższych miesiącach. W ubiegły czwartek cena pszenicy z dostawą w maju br. wyniosła 401,00 euro/t i była o 7,6 proc. wyższa niż przed tygodniem, a w kontrakcie wrześniowym 2022 wyniosła 366,75 euro/t i była o 4,6 proc. wyższa. We wtorek, po świętach, pszenica kosztowała 402 euro/t.

Notowania rzepaku na MATIF

Na przestrzeni całego ubiegłego tygodnia drożał rzepak na giełdzie MATIF. W zeszły czwartek cena rzepaku w kontrakcie majowym wyniosła 1004,00 euro/t i była o 4,5 proc. wyższa w porównaniu do ceny przed tygodniem, a z dostawą w sierpniu - 860,25 euro/t i była o 4,4 proc. wyższa w porównaniu do ceny przed tygodniem. We wtorek rzepak kosztował 1015 euro/t.