• Długi majowy weekend, trwające siewy kukurydzy oraz notowany w bieżącym tygodniu spory wzrost cen ziarna na MATIF to czynniki, które wpłynęły na ograniczenie sprzedaży zbóż.
  • Szczególnie mało ofert sprzedaży notuje się w przypadku jęczmienia i pszenżyta - wskazuje Izba Zbożowo-Paszowa. 
  • Do Polski w dalszym ciągu dociera ukraińska kukurydza.

Duże problemy logistyczne na granicy i problemy z szybkim odbiorem kukurydzy z wagonów zniechęcają mniejsze firmy handlowe do importu tego zboża. Kukurydza u pośredników oferujących ją w regionach w pobliżu wschodniej granicy wynosi około 295 dol./t. Z kolei cena tego zboża w terminalu w woj. świętokrzyskim, po przeładunku na samochód wynosi już ok. 310-315 dol./t.

Według IZP zapotrzebowanie na ziarno ze strony wytwórni pasz i młynów jest umiarkowane. Znaczna ich część kupuje surowiec na podstawie wcześniej zawartych kontraktów na dostawy ziarna, a także stara się kupować towar na bieżąco na rynkach lokalnych - wskazuje Izba.

Cena pszenicy paszowej i konsumpcyjnej

W połowie ubiegłego tygodnia pszenica konsumpcyjna oferowana przez przetwórców i firmy handlowe z dostawą kształtowała się na poziomie 1670-1770 zł/t; pszenica paszowa - 1600-1700 zł/t; żyto konsumpcyjne - 1350-1500 zł/t; żyto paszowe - 1250-1350 zł/t; pszenżyto - 1500-1550 zł/t; jęczmień paszowy - 1500-1550 zł/t; kukurydza - 1420-1470 zł/t; rzepak - 4600-4800 zł/t.

W portach Gdańsk i Gdynia notuje się wzmożone załadunki kukurydzy na statki, natomiast eksport pszenicy jest ciągle powolny - informuje Izba.

Zdaniem ekspertów IZP "wiele wskazuje na to, iż łączny eksport pszenicy z kraju w bieżącym sezonie 2021-2023 może nie przekroczyć 3 mln ton wobec 4,1 mln ton wywiezionych w sezonie poprzednim".

Zwyżki cen zbóż na giełdzie MATIF

Notowana zwyżka cen ziarna na MATIF i utrzymujący się słaby złoty względem głównych walut przełożyły się na wzrost cen zbóż oferowanych przez eksporterów. Obecnie za pszenicę konsumpcyjną z dostawą do portów w maju-czerwcu oferuje się 1780-1785 zł/t, a za kukurydzę - 1530-1540 zł/t.

W pierwszym tygodniu maja ceny pszenicy na giełdzie w Chicago wzrosły i obecnie kształtują się na najwyższym poziomie od dwóch tygodni. - Obawy, że susza może ograniczyć potencjał eksportowy pszenicy w Indiach, a także prognozy upalnej i suchej pogody we Francji, słaba kondycja upraw pszenicy ozimej w USA w związku z brakiem wystarczających opadów na południu kraju, (...) stanowią wsparcie cen tego zboża za oceanem - zaznaczają eksperci firmy analitycznej Sparks i IZP.

W miniony piątek cena pszenicy w kontrakcie majowym 2022 na giełdzie w Chicago wyniosła 403,08 dol./t i była o 5,1 proc. wyższa niż tydzień wcześniej, a w kontrakcie lipcowym 2022 wzrosła o 5,0 proc. i wyniosła 407,27 dol./t.

Także ceny pszenicy na giełdzie MATIF zwyżkowały, w znacznej mierze w związku z obawami o kondycję upraw pszenicy we Francji. Na razie ok. 90 proc. areału uprawy pszenicy ozimej miękkiej we Francji jest w dobrym lub bardzo dobrym stanie, ale spodziewana upalna pogoda i brak opadów może wyraźnie osłabić stan upraw - zastrzega IZP we wtorek.

W piątek cena pszenicy w kontrakcie majowym 2022 na MATIF wyniosła 406,25 euro/t i była o 1,4 proc. wyższa niż tydzień wcześniej, a w kontrakcie wrześniowym 2022 wzrosła o 4,6 proc. i wyniosła 397,50 euro/t.