"W rzepaku oznacza to rekord zbiorów (poprzedni to 2004 r. - 1.630 tys. ton), a w zbożach jest to powrót do zbiorów w dobrych latach (np. w 2004 r. było to 29,6 mln ton, a w 2001 i 2002 r. oraz w 2005 r. 27 mln ton)" - napisali w prognozie.

Eksperci Izby podkreślają, że jedynym zagrożeniem jest pogoda, np. "groźba ewentualnej suszy czerwcowej - jak w 2003 r., lub lipcowej, jak w 2006 r.".

Dodali, że wynik zbiorów zbóż "w dużym stopniu zależeć będzie od zbiorów kukurydzy, do których mamy jeszcze 4 miesiące". Ponadto kluczową sprawą będzie zużycie zboża na cele paszowe.

"Można przypuszczać, że zużycie zbóż ogółem na cele paszowe zmniejszy się do ok. 16,5 - 16,8 mln ton (o 3 proc.). Wzrośnie natomiast zużycie zbóż na cele przerobu przemysłowego, związane z produkcją biopaliw" - podali w prognozie.

Szacują, że całkowite krajowe zużycie (zapotrzebowanie) zbóż w sezonie 2007/08 zmniejszy się do nieco poniżej 27 mln ton (26,7 - 26,8 mln ton). Spodziewają się, że przewaga zasobów krajowych nad zużyciem krajowym wyniesie 0,5 mln ton.

Jeśli chodzi o ceny zbóż, to eksperci Izby liczą, że przednówek będzie pomyślny dla przetwórców. "Ceny większości zbóż w czerwcu i lipcu będą poszukiwały swoich najniższych poziomów" - prognozują.

Podkreślili, że wyjątkiem może być cena pszenicy konsumpcyjnej. "Te niewykluczone konkrety +in plus+ będą jednak niewielkie, okresowe i regionalne" - dodali.

Źródło: PAP