Dodał, ceny zbóż zależą od sytuacji zewnętrznej, bo ona może wpłynąć na kurs złotego. Gdyby złoty się osłabiał, to ceny mogą rosnąć. Jeżeli kurs złotego będzie względnie stabilny, to na rynku zbóż w kraju nie powinno być większych zmian cen.

Obecnie rynkowa podaż ziarna jest niewielka, ale i zapotrzebowanie na ziarno ze strony przetwórców i eksporterów nie jest duże. Przetwórcy robią zakupy "na bieżąco", choć firmy młynarskie są zainteresowane zgromadzeniem zapasów na ok. dwa miesiące, bowiem zboże od razu po zbiorach nie nadaje się do przerobu - tłumaczył Tański.

Według Izby, w ubiegłym tygodniu pszenica konsumpcyjna kosztowała z dostawą odbiorcy 800- 840 zł za tonę, w zależności od jakości ziarna); pszenica paszowa - 780 - 840 zł/t; żyto konsumpcyjne - 600 - 630 zł/t; żyto paszowe - 590-630 zł/t; jęczmień paszowy - 750 - 800 zł/t; pszenżyto - 690 -730 zł/t; kukurydza - 720 -750 zł/t.

Tański podkreślił, że sezon 2013/2014 był wyjątkowo dobry pod względem eksportu. Polska sprzedała zagranicę ok. 4 mln ton ziarna. Jak mówił, można to wytłumaczyć "stosunkowo dobrą ceną". Dodał, że ujawniły się natomiast bariery w eksporcie, były problemy z kontrolą fitosanitarną, gdyż system nie był przygotowany na tak dużą masę towaru i hamował załadunek statków. Świadectwo fitosanitarne potrzebne jest w przypadku eksportu do krajów pozaunijnych, a Polska spore ilości ziarna sprzedała do krajów arabskich.

Zakupy pszenicy zmniejszyli też eksporterzy. Widać natomiast większe zainteresowanie odbiorców niemieckich polską kukurydzą, co wpłynęło na wzrost cen tego zboża na rynku krajowym, szczególnie w regionach zachodnich. Izba ocenia, że w maju br. eksport pszenicy drogą morską nie będzie już tak wysoki jak w poprzednich miesiącach i raczej nie przekroczy 60 -70 tys. ton.

Import ziarna z południa Europy jest niewielki. Słowacka czy czeska pszenica jest droższa od polskiej.

Według Tańskiego, w tym roku zboża przezimowały dobrze, dobre są też obecnie warunki do wegetacji. - W tym roku prawdopodobnie zbiory zbóż będą wyższe niż w ubiegłym - szacuje szef Izby.

Zbiory zbóż ogółem (GUS) w 2013 r. wyniosły ok. 28,4 mln ton, czyli były o 0,6 proc. niższe niż rok wcześniej. W ostatnich latach najwyższe zbiory zbóż uzyskano w 2009 r. - 29,7 mln ton, najniższe - w 2011 - 26,6 mln ton.