"Na krajowym rynku notuje się symptomy wzrostu popytu na zboża ze strony przetwórców. (...) zboża do sprzedaży oferują głównie firmy handlowe, bardzo mało ziarna do sprzedaży oferują natomiast rolnicy. Doniesienia o możliwym konflikcie zbrojnym pomiędzy Rosją i Ukrainą dodatkowo zniechęcają rolników do sprzedaży zbóż" - czytamy w biuletynie Izby.

Eksperci Izby oceniają, że na półmetku sezonu "zapasy ziarna w kraju są bardzo duże, szczególnie w odniesieniu do pszenicy i kukurydzy".

Jak informuje KOWR, powołując się na dane GUS, podaż zbóż do skupu w grudniu 2021 r. w zwiększyła się. Producenci dostarczyli do skupu blisko 452 tys. ton zbóż podstawowych z mieszankami, o 4 proc. więcej niż miesiąc wcześniej, ale o 31 proc. mniej niż przed rokiem. W strukturze skupu pszenica stanowiła 72 proc. (327 tys. ton), jęczmień - 8 proc. (38 tys. ton), a żyto - 7,5 proc. (34 tys. ton).

Ogółem w okresie od lipca do grudnia 2021 r. skupiono około 4,6 mln ton zbóż podstawowych z mieszankami, o 18 proc. mniej niż w tym samym okresie sezonu 2020/2021. Skup pszenicy, w odniesieniu do porównywalnego okresu sezonu 2020/2021, zmniejszył się o 16 proc.

KOWR wskazuje, że zakończenie zbiorów kukurydzy przyczyniło się do zmniejszenia podaży tego ziarna. W grudniu 2021 r. producenci dostarczyli do skupu 258 tys. ton kukurydzy, o 71 proc. mniej niż miesiąc wcześniej i o 16 proc. mniej niż przed rokiem. W drugim półroczu ub.r. skupiono blisko 2,1 mln ton tego zboża, o 14 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku gospodarczego.

Na rynku krajowym w trzecim tygodniu stycznia br. według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za pszenicę konsumpcyjną płacono średnio 1 291 zł/t, o 1 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena tego ziarna była o 2 proc. niższa niż miesiąc wcześniej, ale o 41 proc. wyższa niż przed rokiem. Przeciętna cena żyta konsumpcyjnego wyniosła 1 124 zł/t tj. o 77 proc. więcej niż rok wcześniej. Średnia cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 1 137 zł/t, o 56 proc. wyższym niż w porównywalnym okresie 2021 r.

Według Izby Zbożowo-Paszowej w styczniu br., eksport pszenicy drogą morską będzie jednym z najsłabszych od początku bieżącego sezonu i jedynie nieznacznie przekroczy 100 tys. ton. Niewielki będzie także eksport kukurydzy, poniżej 50 tys. ton.

- Jeszcze słabiej w kontekście eksportu pszenicy zapowiada się także luty br. Należy się natomiast spodziewać wzrostu eksportu kukurydzy w lutym br. w reakcji na obawy importerów o zakupy ukraińskiego ziarna - oceniają eksperci Izby.